Kategória: Pripomienkovanie

Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

K problematike stravných lístkov SAMP už dlhodobejšie navrhuje zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie peňažnou dávkou vo výške % podielu príspevku [...]

Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpady Novela zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.   Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018.      [...]
Rokovanie NR SR

Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS. Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube [...]

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali Ing. Vladi [...]

Konzultácie na MPSVaR

23.8.2016 rokovanie na MPSVaR k legislatíve   prebehli konzultácie   k návrhu Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovensk [...]

Konzultácie na MZ SR

10.8.2016 rokovanie na MZ SR legislatíve (k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnen [...]
Konzultácie na MK SR

Konzultácie na MK SR

11.5.2016 rokovanie na MK SR Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky): 1. Návrh [...]

Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie. Vážený pán generálny riaditeľ, v rámci pripomienkového konania predklad [...]

Pripomienky k zákonu o podpore MSP

 Pripomienky Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnost [...]
Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134 samp@a [...]
Stretnutie na Ministerstve  Financií

Stretnutie na Ministerstve Financií

20.2.2014 sa naši zástupcovia stretli na MF SR na rokovaní s pracovníkmi odboru nepriamych daní. Delegáciu SAMP ktorú viedol prezident SAMP, Ing. Vl [...]
Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Dotazník k podnikateľskému prostrediu - vyhodnotenie Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov. [...]
Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov  na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925, [...]
Zverejňujeme námety, ktoré sme poslali v rámci pripomienok k návrhu Partnerskej dohody

Zverejňujeme námety, ktoré sme poslali v rámci pripomienok k návrhu Partnerskej dohody

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňova 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02 [...]
14 / 14 Príspevkov