Regionálne kancelárie SAMP

Martin

Ing. Milan Hruška

Priehradná 22, 036 08 Martin – Priekopa

Tel.: 043/428 69 89, e-mail: milan.hruska@pobox.sk

Žilina

Vladimír Randa

Štúrova 4, 010 01 Žilina

Tel: +421 905 658 278, e-mail: vlado@randa.sk

Prešov

Ing. Mgr. Hedviga Vadinová

Prostejovská 103, 08001 Prešov

Tel.: +421 905 603 247, e-mail: eduko@eduko.sk

Banská Bystrica

Ing. Dušan Kováč

Banská Bystrica

Tel: +421 905 644 610, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk

Trnava

Zuzana Baranovičová

J. G. Tajovského 9, 917 08 Trnava

Tel.: +421 905 335 097

e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Detva

Vladimír Remeselník

Kriváň 415, 962 04 Detva

Tel: +421 907 227 837

e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com

Skalica

Ing. Vladimír Šimonovič

Vrádište 166, 908 49, okres Skalica

Tel: +421 905 170 798,

e-mail: v.simonovic.miro@gmail.com

Košice

JUDr. Monika Jankovičová

Čermeľská cesta 56, 040 01 Košice

Tel: +421 905 450 643, e-mail: mj@eurocomz.sk

Štúrovo

Ing. Ondrej Mokoš

Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo

Tel: +421 905 250 749, e-mail: mokos@1soa-sturovo.sk

Bardejov

Ing. Emil Blicha

Smetanova 2, 080 05 Prešov

Tel: +421 907 706 859, e-mail: emil.blicha@elbaci.sk

Zvolen

Ing. Ján Plesník

Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

Tel: +421 905 361 767, e-mail: jan.plesnikzv@gmail.com