Regionálne kancelárie SAMP

Martin

Ing. Milan Hruška
Priehradná 22, 036 08 Martin – Priekopa
Tel.: 043/428 69 89, e-mail: milan.hruska@pobox.sk

Žilina

Vladimír Randa
Štúrova 4, 010 01 Žilina
Tel: +421 905 658 278, e-mail: vlado@randa.sk

Prešov

Ing. Mgr. Hedviga Vadinová
Prostejovská 103, 08001 Prešov
Tel.: +421 905 603 247, e-mail: eduko@eduko.sk

Banská Bystrica

Ing. Dušan Kováč
Banská Bystrica
Tel: +421 905 644 610, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk

Trnava

Zuzana Baranovičová
J. G. Tajovského 9, 917 08 Trnava
Tel.: +421 905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Detva

Vladimír Remeselník
Kriváň 415, 962 04 Detva
Tel: +421 907 227 837
e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com

Skalica

Ing. Vladimír Šimonovič
Vrádište 166, 908 49, okres Skalica
Tel: +421 905 170 798,
e-mail: v.simonovic.miro@gmail.com

Košice

JUDr. Monika Jankovičová
Čermeľská cesta 56, 040 01 Košice
Tel: +421 905 450 643, e-mail: mj@eurocomz.sk

Štúrovo

Ing. Ondrej Mokoš
Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo
Tel: +421 905 250 749, e-mail: mokos@1soa-sturovo.sk

Bardejov

Ing. Emil Blicha
Smetanova 2, 080 05 Prešov
Tel: +421 907 706 859, e-mail: emil.blicha@elbaci.sk

Zvolen

Ing. Ján Plesník
Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
Tel: +421 905 361 767, e-mail: jan.plesnikzv@gmail.com