Regionálne kancelárie SAMP

Martin

Ing. Milan Hruška

Priehradná 22, 036 08 Martin – Priekopa

Tel.: 043/428 69 89, e-mail: milan.hruska@pobox.sk

Žilina

Vladimír Randa

Štúrova 4, 010 01 Žilina

Tel: 041/5626274, e-mail: randaaspop@randa.sk

Prešov

Ing. Hedviga Vadinová

Tkáčska 6507, 0800 01 Prešov

Tel.: 051/773 37 96, 0905 603 247, e-mail: eduko@eduko.sk

Banská Bystrica

Ing. Dušan Kováč

Banská Bystrica

Tel: 0905 644 610, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk

Trnava

Zuzana Baranovičová

J. G. Tajovského 9, 917 08 Trnava

Tel.: 033/552 20 72, baranovicova.zuzana@gmail.com

Detva

Vladimír Remeselník

Kriváň 415, 962 04 Detva

e-mail: vladimirremeselnik@gmail.com

Skalica

kontakt v riešení

Skalica

Ing. Vladimír Šimonovič

Vrádište 166, 908 49, okres Skalica

e-mail: v.simonovic@stonline.sk

Trenčín

kontakt v riešení

Štúrovo

Ing. Ondrej Mokoš

Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo

Piešťany

kontakt v riešení

Bardejov

kontakt v riešení

Zvolen

kontakt v riešení