Prihláška za člena

  Prihlasujem sa za člena Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov. Dňom získania členstva sa zaväzujem dodržiavať stanovy ako i iné záväzné normy asociácie. Prajem si aktívne spolupracovať s členmi asociácie, dostávať prednostne informácie a podieľať sa na zlepšení podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

  Vyberte jednu z možností*

  Fyzická osobaPrávnická osobaZväz alebo spoločenstvo

  Vaše meno a priezvisko (obchodné meno)*

  Vaša adresa*

  Kontaktná adresa**

  IČO

  DIČ

  IČ DPH

  Tel*

  Fax

  Váš email*

  Prevažujúci druh činnosti

  V akej odbornej skupine (činnosti) by ste chceli pôsobiť?

  * povinná položka

  ** vyplniť v prípade ak je iná ako "Vaša adresa"

  Členské pre fyzické osoby 80 €, právnické osoby 160 € a pre zväzy a spoločenstvá 320 € prosíme uhradiť na číslo účtu SAMP
  IBAN: SK11 0900 0000 0001 7627 2085
  VS: IČO
  KS: 0558

  Súhlasím s členským poplatkom

  captcha