Členovia SAMP

Drozdová Eva Ing. Kaštielska 4, 82105 Bratislava evadrozdova@centrum.sk
Kováč Ľubor Ing. – LUKO Holíčska 25, 85105 Bratislava kovac@personalnyspecialista.sk
Kunšteková Helena Mgr.- ELÁČIK Pifflova 8, 85101 Bratislava hela@elacik.sk
Actoris services s.r.o. Drieňová 37, 82102 Bratislava Ing. Vladimír Sirotka ml. vladosirotka@icloud.com
Actoris System, s.r.o. Drieňová 37, 82102 Bratislava Ing. Vladimír Sirotka st. vladimir.sirotka@actoris.sk
Vadinová Hedviga Ing. – EDUKO Prostějovská 103, 08001 Prešov ing. Hedviga Vadinová eduko@eduko.sk
Vašicová Viera Ing. – ESPO Farského 16, 85101 Bratislava Viera Vašicová vasicova@chello.sk
Vizváryová Oľga – OVIZ Borský Svätý Jur 403, 90879 oviz@post.sk
Cech vykurovania, tepelnej techniky a
inštalácií
Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica Ľuboslav Jánoš cvtt@cvtt.sk, cvtti@stavebnabb.eu, luboslavjanos@gmail.com
Cech zváračských odborníkov Komenského 1, 91708 Trnava Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. zvar@zvar.eu
Národná asociácia STK Račianska 184/B, 83154 Bratislava Ing. Peter Hulman tajomnik@stk-asociacia.sk
SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáži podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Pionierská 15, 83102 Bratislava Ing. Vendelín Iro vendelin.iro@suz.sk
Združenie žien Slovenska Lipnická 187/1, 90042 Dunajská Lužná Mária Trenčíková maria.trencikova@gmail.com
DOZEN s.r.o. Keltská 1/A, 85110 Bratislava Ing. Peter Andrišin peter.andrisin@dozen.sk
Ergia,s.r.o. Zálužická 9,  82101Bratislava Ing.Jakub Suchý jj6suchy@gmail.com
Reliart Slovensko spol. s.r.o. Zelinárska 2, 82109 Bratislava Mgr. Michal Král kral@reliart.sk
SETING Bratislava spol.s.r.o. Vranovská 6, 85101 Bratislava Ing.Ivan Krechňák seting@seting.sk
Ujlakyová Iveta – garrettrade Dobrovského 4, 811 08 Bratislava Iveta Ujlakyová garrettrade@gmail.com
Asociace soukroméo zemědělství ČR Samcova1, 110 00 Praja 1 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek jaroslav.sebek@asz.cz
RUVIREX, a.s. Pod hradiskom 373, 010 04 Žilin Ober ruvirex@ruvirex.com
Compeko CS s.r.o. SNP 309/53, 902 01 Pezinok Branislav Dekánek dekanek@compeko.sk
Ing. Dušan Hanačarik Kukukčínová 599/62, 067 81 Belá nad Cirochou Dušan Hančarík dusanhancarik@stonline.sk
Zuzana Baranovičová J.G.Tajovského 9, 917 01 Trnava Zuzana Baranovičová baranovicova.zuzana@gmail.com
TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. Einsteinova 21, 851 01 Bratislava Peter Hennel peter.hennel@taxoffice.sk
Premier Sport Tour, s.r.o. Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava zuzana@futbaltour.sk
P.U.R.E., s.r.o. Bellova 6314/25, 831 01 Bratislava Ing. Dušan Sirotka info@energiaslnka.sk
AMO-PLUS, s.r.o. Paláriková 857/11, 955 51 Topoľčany Oravec amoplus.sro@gmail.com
Ing. Branislav Jelenčík VVTR-VERONICA Medzilaborecká 12, 821 02 Bratislava Ing. Branislav Jelenčík brano.jelencik@gmail.com
ERBIA s.r.o. Okružná 96/14, 018 51 Nová Dubnica Ertlová obchod@erbia.sk
CERA MEL s.r.o. Nobelovo nám. 7, 851 01 Bratislava info@ceramel.sk;  medovyobchod@gmail.com
HAVEL & PARTNERS, s.r.., advokátska kancelária Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava stepan.starha@havelpartners.sk
JUDr. Monika Jankovičová Čermeľská cesta 56, 040 01 Košice Jankovičová Monika, JUDr mj@eurocomz.sk

monika.jankovicova@eurocomz.sk

ŠPRINT plus, s.r.o. Jarmočná 8/2471, 040 01 Košice Miroslav Popivčák mpopi@sprint.sk
Ivan Bobkovič Kurtaserská ulica 3316/103B, 932 01 Veľký Meder Ivan Bobkobič bobkobic.ivan@gmail.com
TESTEK, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Ing. Marián Rybianský testek@testek.sk
Dr. Anna Surová Čulíková, PhD. Planét 3, 821 02 Bratislava Dr. Anna Surová Čulíková, PhD. ceo@synapsie.sk
Ing. Milan Hruška; Priehradná 22, 036 08 Martin Ing. Milan Hruška milan.hruska@pobox.sk
Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5 Prokofievova 5, 851 01 Bratislava Mária Topolská marika.topolska@umeleckaskola.sk; sirotka@elastic.sk
NPS, s.r.o. Lubina 168, 916 12 Lubina Ing. Miroslav Majtáz miroslav.majtaz@nps.sk