Členovia SAMP

Právnické osoby (PO)

Obchodné meno IČO Sídlo Kontaktné údaje
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY 37922190 M.R.Štefánika 310972 71 Nováky Tel.: 046/54 61 266

e-mail: predseda@asrsr.sksekretariat@asrsr.sk

AD ACTA SR, s.r.o. 36344249 M.R.Štefánika 310 Tel.: 046/54 61 266

e-mail: adacta@stonline.sk

31928366 Švermova 1960 01 Zvolen Ing.Celinský- 0905/328 021

Tel: 045/53 66 044

e-mail: cvtt@cvtt.sk

ROUZZ – Marián Ivanov 11753897 Pod Párovcami 56921 01 Piešťany Tel: 033/7628128

e-mail:rouzz@rouzz.sk

Slovenský cech informatiky, účtovníctva a manažmentu- SCIUM 31769934 Drieňová 37,821 02 Bratislava Tel: 02/ 43 33 09 30

e-mail: actoris@actoris.sk

Cech elektrotechnikov Slovenska 30788501 Račianska 22/A Tel: 02/623 10 829

e-mail: kesegh@chello.sk

Slovenská asociácia podnikových financníkov SAF 31769667 Radnicné nám. 4821 05 Bratislava Tel: 02/ 4363 5667

e-mail: kancelaria@asocfin.sk

Cech zváračských odborníkov Botanická 49917 08 Trnava Tel: 033/ 5522 265

e-mail: jasenak@chello.sk

Klub rómskych podnikateľov Slovenskej republiky 31785590 Neresnícka cesta 20960 01 Zvolen Mgr. Ladislav Fízik

Tel: 0902/963 722

e-mail: romabusines@pobox.sk

Združenie žien Slovenska 31796303 Šafárikovo nám. 4811 02 BratislavaPoštová adresa:Švermova 39, 960 01 Zvolen e-mail: zzszvolen@gmail.com, zzs@zzs.sk
Mária Trenčíková

Tel.0905/403 354

e-mail:mtrencikova@connected.sk

37950959 Tajovského 51/HBanská Bystrica Tel: 0905/885265

e-mail: jan.madac@kopernikus.sk, janmadac@gmail.com

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení 30815312 Borinská 23841 03 Bratislava Mgr. Lubomír Sloboda

Tel: 02/6453 6284-9, 0905/649 808

e-mail: lubkos@liberta.sk

AUTO ROTOS – ROZBORA s. r. o. 35918519 Racianska 184/B831 05 Bratislava sekretariat@auto-rotos.sk

02/ 4487 2669

Anton Rozbora

0903/434 636, riaditel@auto-rotos.sk

ET Slovakia, s.r.o.-Štefan Fischer 31361439 Jasovská 39851 07 Bratislava Tel: 0905/ 606 307, 02/43415355

e-mail: etslovakia@stonline.sk

Slovenská spolocnost pre manipuláciu s materiálom – logistika -SSMM-L 37851594 Pod Párovcami 56921 01 Pieštany Tel: 033/7628128

e-mail: rouzz@rouzz.sk

36 760 951 CSA 25, Banská Bystrica, PSC 974 01 Slavka Selecká

DIC: 202 236 0549

ICDPH: SK 202 236 0549

info@cus.sk

048/4113475, 0918/ 780 129, 0904/ 921 855

COMM-PASS, s.r.o.Ing. Marián Minárik 36357855 Medzilaborecká 19, 821 01 Bratislava Tel: 0907/400 392

e-mail: minarikm@compass.sk

Tooltrade, s.r.o.-Ing. Vladimír Šimonovic 36241164 Vrádište 166,908 49 Vrádište Tel: 0905/170798

e-mail: v.simonovic@stonline.sk, tooltrade@stonline.sk

EC MCA, s.r.o.Ľudovít Gábor 36761800 Dolná 5, 927 01 Šaľa Tel: 0905/612639

Fax: 031/7713519

e-mail: ecmca@ecmca.sk

GALAXIS NADATION AG HOLDING s.r.o. 44517190 Dolná 5, 927 01 Šala Tel: 0905/612639

Fax: 031/7713519

e-mail: ecmca@ecmca.sk

Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikatelov Slovenska Krížna 52,821 08 Bratislava Tel/fax: 02/556 45 665, 02/50215 215

e-mail: email:zvpas@orangemail.sk

Kocárik – 0903/756 587

e-mail: kocarik.v@mail.t-com.sk

STAV- KOMPT Slovakia, s.r.o. 36471771 Šebastovská 4,080 06 Prešov Tel: 051/7494180

Fax: 051/7494181

Mobil: 0907/922 441

e-mail: stav-komptslovakia@stonline.sk

31 619 801 A. Hlinku 2, 02201Cadca Tel: 041/4335138

Fax: 041/4335138

Mobil: 0903 830 022

e-mail: kucak@strojarskavyroba.sk

36 367 354 Karadžicova 8, 821 08 Bratislava Ing,Karol Hudec

Tel:02/321 411 11

Fax: 02/321 4 11 99

e-mail: karol.hudec@bmwgroup.com

 DOZEN, s.r.o.  45 582 009  Keltská 1A, 851 10 Bratislava Ing. Peter Andrišin

Tel.: 0907/735397

e-mail: info@dozen.sk

FLORIPLAST, s.r.o.Tatiana Hebelková- konateľ spoločnosti 34123067 Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno Tatiana Hebelková

Mobil: 0905/ 226 531

Fax: 035/77 41 643

e-mail: floriplast@stonline.sk

MIKOV Skalica, spol. s.r.o. 36267881 Dr. G. Schaefflera 12, 909 01 Skalica Ing. Štefan Miša

Tel: 034/6648928

Fax: 034/6601114

e-mail: smisa@mikovskalica.sk

MEBA, s.r.o. 34106201 Kútniky 55,929 01 Dunajská Streda Ing. Ladislav Melčický

Mob.:0903/473 408

e-mail: mebads@mail.t-com.sk

Daniela Drobná DOLCETA 34540962 Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava Tel: 02/63 826 957

Mobil: 0905/923 284

e-mail: daniela.drobna@gmail.com

42158621 Nová 175/13919 35 Šúrovce Miroslav Olah – predseda

Tel: 033/5595346

e-mail: schylo@gmail.com

SUZ spoločnosť údržby,výroby a montáži podnikov chem.,fermac. a pap. priemyslu SR 30846803 Pionierská 15 Bratislava 831 02 Ing. Vendelín Iro, prezident SUZ

Mob: 0905234 433

e-mail: vendelin.iro@suz.sk

SOFTIP,a.s. 36785512 Business Center Aruba , Galvaního 7/D,821 04 Bratislava Tel: 048434 0111

e-mail:softip@softip.sk

APF Services,s.r.o. 47474289 Martinengová 24 , 811 02 Bratislava Mob: 0905 449 976

e-mail: gramer@apfservices.sk

AMA Gastro ,s.r.o. 36645520 SNP 9,927 01 Šaľa Mob: 0903 213 957

e-mail:info@cardinalsala.sk

Advokátska kancelária Kovár a partneri,s.r.o. 35789697 Vajnorská 8/A ,831 03 Bratislava Tel: 02/55568213

e-mail: kovar@akkovar.sk

Business for Breakfast Slovakia s.r.o. 46831932 Tomášiková 17, 821 09 Bratislava Mob: 0903 723 736

e-mail: juraj.bais@bforb.sk

AS3 Asociácia správcov a správcovských spoločnosti 42280893 Ružová Dolina 17 , 821 08 Bratislava Mob: 0903522083

e-mail: ostrihonova@as3.sk

BIO OIL Development s.r.o.&co.,k.s. 44315911 Piešťanská 3, 917 01 Trnava Mob: 0903 603 321

e-mail: vg@bio-oil.biz

FRAIS Inštitút zdravia a krásy 44371527 Radlinského 2 , 811 07 Bratislava Tel: 02/52 444 022
Prospekt,s.r.o. obchodná a stavebná činnosť,nakladná doprava 36398713 Vysokoškolákov 2 01 008 Žilina mob: 0905 614 570

e-mail: prospektsro@zoznam.sk

Go Create performance s.r.o. Import,distribucia ,veľkoobchod,maloobchod, edukačná činnosť 46865527 Trojičné námestie 13 821 06 Bratislava mob: 0915 851 449

e-mail: ceo@go-create.sk

Euler Hermes SA,pobočka poisťovne z iného členského štátu – poistenie pohľadávok  47233818  Plynárenská7/A 821 09 Bratislava Tel: 02/582 809 45

e-mail: kristina.kutkova@eulerhermes.com

 ergia,s.r.o.  energetické poradenstvo  31349315  Zálužická9

820 01 Bratislava

mob: 0905 509 719

e-mail: jj6suchy@gmail.com

SETING Bratislava spol.s.r.o., montáž opravy revízie plynových a tlakových zariadení 30197778 Vranovská6

851 01 Bratislava

Tel: 02/638 102 51

e-mail: seting@seting.sk

 Verlag Dashöfer  35730129  Železničiarska 13
Bratislava
http://www.dashofer.sk/0/4/kontakt/
 Finance4project, s.r.o.  50427199 Osadná 2
831 03 Bratislava
Tel: 0905612497

e-mail: bulla@finance4project.com

Consulting & Education Partners, s.r.o. 36822302 Košická 56

821 08 Bratislava

Tel: 0903434400

e-mail: lenicka@cepartners.sk

Fyzické osoby (FO)

     
Meno a priezvisko ICO Sídlo Kontaktné údaje
Ladislav Kiprich 22648674 Tbiliská 1, 83106 Bratislava Tel: 02/44888197, 0905264838

e-mail:kiprich@centrum.sk

JUDr. Stanislav Bauer 31756077 Pribinova 25, Bratislava 811 01 Tel: 53415157, 0905/264 393

e-mail: notar@notar-bauer.sk

22673776 Sputnikova 23, 821 02 Bratislava Tel: 0905893333

e-mail: ladislavfecko@centrum.sk

Baranovicová Zuzana 37272403 J.G. Tajovského 9, Trnava 917 08 Tel: 033/5522072, 0905/335097

e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Némethová Anna, 31769934 Ulica k Dolnej stanici 20A, 2.posch. Trencín 032/65 55 325
Hruška Milan, Ing. 35392215 Priehradná 22, 036 08 Martin Tel: 043/428 69 89, 0905/22 86 19

e-mail:milan.hruska@pobox.sk

Vladimír Randa a spol. 10944974 01001 Žilina, Štúrová 4Žilina Tel: 0905/658278, 041/5626274

e-mail:randaaspol@randa.sk

Ing. Hedviga Vadinová 31290205 08001 Prešov, Tkácska 6507/2 Tel: 0903/603247, 0905/603247

e-mail: eduko@eduko.sk

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. 11682086 Drienová 37, 821 02 Bratislava Tel: 02/43422425

e-mail: actoris@actoris.sk

Ing. Vladimír Sirotka – 40014681 Drienová 37, 821 02 Bratislava Mob: 0905/429 010

e-mail:vlado@actoris.sk

Martin Mocko 40229556 Rovniankova 6, Bratislava 851 02 Mob: 0905/636796

e-mail: martinmocko@vzdelavanie.net

Ing. Pavel Hatala 31346610 V záhradách 8, Bratislava 82104 Tel: 0905/605 331, 0949/564 932

e-mail:hapax@stonline.sk

Tibor Gazdag – GaNet 40186016 Miškovecká 9, Košice 040 11 Mob: 0905/454415

e-mail: ganet@post.sk

Ing. Gabriel Kuchár-JOVENTA 33810991 Slnečná c.2,831 03 Bratislava Tel: 02/44250546

Fax:02/44250546

e-mail: joventa@chello.sk

Ing. Marek Nikel 41273427 97665 Bacúch 451 048 /618 3921

Fax: 048 /618 3920

0908/916 408

e-mail: Euro_pro@stonline.sk

Ing. Igor Schmidt 40700704 Klincová 15821 08 Bratislava 55410095

Fax: 55410095,

0905/609 799

e-mail: igor.schmidt@stonline.sk

Vladimír Remeselník- Propenta 10918833 Kriván 415962 04 Mobil: 0907 /227 834

vladimir.remeselnik@kopernikus.sk

vladimirremeselnik@gmail.com

Ing. Viera Vašicová – ESPO 34250387 Farského 1685101 Bratislava e-mail:vasicova@chello.sk
Silvia Pinterová Bratislava e-mail:silvia.pinterova@centrum.sk
Ing. Eva Drozdová 36730360 Mierová 38, Bratislava 821 05 Mobil: 0907/ 213 322

e-mail:evadrozdova@centrum.sk

Elena Gerbelová 34271091 Šafárikova 18Trenčín 911 01 Tel: 032/ 658 2582
Marta Bošanská 30704383 Mníchova Lehota 59, 913 21 Tel: 032/ 6486184

e-mail: martabosanska@mail.t-com.sk

Marta Fabušová 33185468 J. Halasu 22, Trencín
Pokorný Jaroslav Skalica jaropoky@r24.roburnet.sk;
Ing. Emil Blicha Súkromná stredná odborná škola ELBA 36065161 Smetanova 2,080 05 Prešov Tel/fax: 051/77 14 999

e-mail: skola@skolaelba.sk;emilb@skolaelba.sk

Ing. Ondrej Mokoš Súkromná obchodná akadémia 36065161 Sv. Štefana 36, 943 01 Štúrovo Tel/fax: 036/7511 290

Mo: 0905/250 749

e-mail: mokos@1soa-sturovo.sk

Mgr. Mária Krušková 36065161 Chmelova 76, Becherov 086 35 Mob: 0903/612 254

e-mail: mkruskova@centrum.sk

a_set, s.r.o. 35 846 623 Jaskový rad    215, 831 01Bratislava Ing. Iveta Uhrová, výkonná riaditeľka

Tel.:02/44640172-3

e-mail:iveta.uhrova@a-set.sk

NETFINACIE, s.r.o. 36653322 Radničné nám.1,90201Pezinok Vladimír  Kožuch, konateľ

e-mail: info@netfinancie.sk

DAST, s.r.o. 31571816 Slávnica 201854 Ing. František Strhák ml.

Tel.: 042/4493181, 4493190

e-mail: dast@nextra.sk

Energetická certifikácia budov, s.r.o. 44297149 Estónska 26  821 06Bratislava Ing. Vladimír Blažiček, konateľ

Mob.: 0915 714285

e-mail:vladimir.blazicek@gmail.com

SOLARVOLT, s.r.o. 45428425 Bellova 25831 01Bratislava Ing. Dušan Sirotka, konateľ

Tel.: 0915 404 440

e-mail: info@energiaslnka.sk

Viera Marivičová-BSS 47525711 gen.Svobodu 2485/39 Snina 06901 Viera Mariničová

Tel: 057/2028904

e-mail: marinic.jozef@bss-sv.com

Ing. Gabriela Imrichová-EKOP 33168989 Kráskova 4 Trenčín 911 01 Gabriela Imrichová

Tel: 032/7444 944

e-mail: imrichovaekop@gmail.com