HomeAktuality

Stanovisko SAMP k Zámeru národného projektu Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

Prezídium SAMP (P-SAMP) na svojom zasadnutí 17.10.2023 a 03.11.2023 prerokovalo „Zámer národného projektu“ (ďalej Zámer NP) prijímateľa SBA Bratislava

Pracovná zdravotná služba
Oznam
TREND konferenica – Rodinné firmy 2023, 16. marca 2023

Prezídium SAMP (P-SAMP) na svojom zasadnutí 17.10.2023 a 03.11.2023 prerokovalo „Zámer národného projektu“ (ďalej Zámer NP) prijímateľa SBA Bratislava a poskytovateľa Ministerstvo hospodárstva SR.

Dňa 8. 11. 2023 SAMP zaslalo na predsedovi Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027 stanovisko k tomuto zámeru.

Prečítať si ho môžete kliknutím na link:List č. 2023/11/12-Ba – Pripomienky stanovisko SAMP k Zámeru NP HOPMSP, 8.11.2023