Author Archives: Redaktor

Definícia rodinného podniku

Rodinný podnik (1) Rodinný podnik je obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, a) ktorý je podnikateľom podľa osobitného predpisu48a), b) v ktorom existuje niektorá z rodinných väzieb podľa tohto zákona, c) ktorý zosúlaďuje riadiace, obchodné, vlastnícke a rodinné vzťahy spôsobom smerujúcim najmä k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovacie […čitajte viac…]

Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka – 30.4.2021

Epidemická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Preto je už otvorená väčšina základných škôl, a to nielen na prvom, ale aj na druhom stupni. Starší školáci boli pritom – s krátkymi prestávkami – približne rok doma na dištančnom vzdelávaní. To ovplyvnilo aj pracovné výkony ich rodičov, či už zamestnancov, podnikateľov alebo živnostníkov. Viac sme si o […čitajte viac…]

Podporte nás 2 % z Vašich daní

Vážení členovia platformy, SAMP, MSP a RP   Sme prijímatelia 2% dane. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť naše úsilie a venujete nám 2 % z Vašich daní. Naša asociácia aj v tejto zložitej situácii aktívne pracuje. Spracúvame množstvo podporných materiálov pre zlepšenie podnikateľského prostredia do Ekonomického krízového štábu pre jednotlivé rezorty a výbory Národnej rady a poskytujeme […čitajte viac…]

Predložené námety do Ekonomického krízového štábu dňa 26.2.2021

Dňa 26. februára 2021 bol prezident SAMP p. Sirotka na Ekonomickom krízovom štábe. Na základe podnetov, ktorá nám boli zaslané, sme vypracovali formulár požiadaviek a predložili ich na prerokovanie. MPSVR SR, MH SR: Stanovisko SAMP k zámeru „Kurzarbeiter“ TU Kladne hodnotíme zámer, Materiál obsahuje návrhy a pripomienky. 2. Podnet na riešenie ekonomickej situácie umelcov -dôchodcov TU […čitajte viac…]