Author Archives: Redaktor

Podpora udržateľného rozvoja Rodinného podnikania v SR

Na Slovensku v niektorých ohľadoch postrádame v rodinnom podnikaní takú tradíciu, s akou sa môžeme stretnúť vo vyspelých krajinách sveta, ale aj v okolitých krajinách v zoskupení V4. Na Slovensku boli tieto formy podnikania v priebehu povojnového obdobia viac menej v útlme. Naproti tomu napr. v Maďarsku boli pomerne kontinuálne zachované súkromné podniky rodinného charakteru […čitajte viac…]

Premiér Eduard Heger diskutoval so zástupcami živnostníkov a malých a stredných podnikateľov

Predseda vlády SR Eduard Heger diskutoval v pondelok 21. júna 2021, so zástupcami živnostníkov a podnikateľov zo Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenského živnostenského zväzu. Bolo to úvodné stretnutie za okrúhlym stolom v priestoroch Úradu vlády SR. V budúcnosti sa v podobnom formáte uskutočnia pravidelné stretnutia, na ktorých by sa riešili zásadné […čitajte viac…]

Tlačová správa Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) z 20. Snemu SAMP, konaného on-line 15.6.2021 v Bratislave

Dňa 15.6.2021 sa v  Bratislave konal 20 –ty snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM). Zúčastnení prerokovali správu o činnosti za rok 2020-2021 a konštatovali: Snem kladne zhodnotil zastúpenie SAMP v rozhodujúcich a poradných orgánoch vlády SR (Ekonomický krízový štáb pri MF SR, Rada vlády SR pre podporu exportu a investície, Rada vlády […čitajte viac…]