1 2 3 33 15 / 482 Príspevkov
XXIII. SNEM SAMP

XXIII. SNEM SAMP

                   Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)  XXIII. Snem SAMP v Bratislave   Dňa 04.06.2024 sa v Brat [...]

Stanovisko SAMP k Zámeru národného projektu Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

Prezídium SAMP (P-SAMP) na svojom zasadnutí 17.10.2023 a 03.11.2023 prerokovalo „Zámer národného projektu“ (ďalej Zámer NP) prijímateľa SBA Bratislava [...]
Záznam z medzinárodnej Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky

Záznam z medzinárodnej Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky

Dňa 12. 10. 2023 sa v konala medzinárodná Česko - Slovenská konferencia pre rodinné podniky, ktorú organizovala Asociace malých a středních podniků a [...]
TLAČOVÁ SPRÁVA – zo zasadnutia MH SR/SBA, 19.10.2023

TLAČOVÁ SPRÁVA – zo zasadnutia MH SR/SBA, 19.10.2023

Dňa 17. 10. 2023 sa konalo zasadnutie Prezídia SAMP, na ktorom sa prerokovali zásadné pripomienky  k  zámeru národného projektu: Horizontálna podpora [...]
Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“

Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“

Dňa 13. 9. 2023 bol zaslaný list podpredsedníčke vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, Ing. Lívii Vašákovej, PhD., v ktorom SAMP [...]
4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023

Na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre program Slovensko sa zúčastnil v zastúpení Ing. Ján Plesník. Zasadnutie sa konalo dňa 28. júla 2023 v Zr [...]
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ, 11. 7. 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ, 11. 7. 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politik [...]
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 7. 7. 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 7. 7. 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa [...]
3. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 12.7.2023

3. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 12.7.2023

3. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu sa konalo dňa  12.7.2023 Na [...]

1. zasadnutie komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre marginalizované rómske komunity, 16.5.2023

1. zasadnutie komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 - 2027 pre marginalizované rómske komunity sa konalo dňa 16.5.2023 v Účelovo [...]
1 2 3 33 15 / 482 Príspevkov