1. zasadnutie komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre marginalizované rómske komunity, 16.5.2023

1. zasadnutie komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre marginalizované rómske komunity sa konalo dňa 16.5.2023 v Účelovom zariadení Hotela Bôrik, Bratislava.

Na zasadnutí sa z našej strany nebola účasť, nakoľko nebola Monitorovacím výborom odsúhlasený člen komisie.

Zápisnicu a všetky dokumenty nájdete tu:

1 . zasadnutie komisie