Category Archives: Semináre

Postavenie MSP a RP v Európe a na Slovensku – Konferencia Cechu kurenárov, 21.-22. 2. 2020, Dudince

Slovenská asociácia malých a stredných  podnikov a živnostníkov (SAMP) vykonala prieskum MSP a RP v rokoch 2017 -2019 plošne na celom území Slovenska. Na prieskume spolupracovali tri školy,   Na Slovensku je registrovaných cca 550 000 podnikateľských subjektov, pričom až 99 %  tvoria MSP, pričom. Slovensko je krajinou malých a stredných podnikov, pričom niet vari rodiny, v ktorej by nebol podnikateľ, […čitajte viac…]

Seminár so SME Europe v Bratislave 6.12.2018

6.12.2018 sme sa zúčastnili spoločného seminára Small and middle enterprises k podnikateľskému prostrediu na Slovensku a v Európe zameraného na prostredie malých a stredných podnikov, rodinného podnikania a živnostníkov. Prezident SAMP ekonomický poradca Actoris system, s.r.o. p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., predniesol referát o aktuálnych zmenách legislatívy v roku 2018 a pripravovaných novelách zákona pre […čitajte viac…]