Category Archives: Fórum

Dotazníkový prieskum

  Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií Dotazníkový prieskum – tlačová správa Dotazník Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu […čitajte viac…]

Rovná daň

Rovná daň má veľa otcov, ale len jeden je pokrvný Rozhovor pre Hospodárske noviny Malé a stredné podnikanie je podľa Vladimíra Sirotku u nás stále v tieni veľkých investorov, hoci je vo vyspelých štátoch chrbticou ekonomiky. Podľa prepočtov Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu, ktorému Sirotka šéfuje, zo sto korún tržby má živnostník zisk len […čitajte viac…]

Živnostenské licencie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná. Živiteľ rodiny môže byť (a často je) aj jednotlivec – živnostník. Pre zjednodušenie v oblasti „Ž“ navrhujem zaviesť systém „Živnostenských licencií“ Prieskum SAMP a Actoris System, s.r.o. v r. 2014 – 2015 preukázal vysoké finančné zaťaženie MSP a Ž pri podnikaní, resp. OSZČ. […čitajte viac…]

Rodinné zdaňovanie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná. V r. 2004 – 2014 živnostníkov ubúdalo, právnických osôb, najmä s.r.o. pribúdalo. Pohyb ekonomických subjektov podľa právnych foriem rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Počet živn. v tis. 336 344 364 374 392 387 384 375 359 […čitajte viac…]