Category Archives: Aktuality

Premiér Eduard Heger diskutoval so zástupcami živnostníkov a malých a stredných podnikateľov

Predseda vlády SR Eduard Heger diskutoval v pondelok 21. júna 2021, so zástupcami živnostníkov a podnikateľov zo Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenského živnostenského zväzu. Bolo to úvodné stretnutie za okrúhlym stolom v priestoroch Úradu vlády SR. V budúcnosti sa v podobnom formáte uskutočnia pravidelné stretnutia, na ktorých by sa riešili zásadné […čitajte viac…]

Tlačová správa Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) z 20. Snemu SAMP, konaného on-line 15.6.2021 v Bratislave

Dňa 15.6.2021 sa v  Bratislave konal 20 –ty snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM). Zúčastnení prerokovali správu o činnosti za rok 2020-2021 a konštatovali: Snem kladne zhodnotil zastúpenie SAMP v rozhodujúcich a poradných orgánoch vlády SR (Ekonomický krízový štáb pri MF SR, Rada vlády SR pre podporu exportu a investície, Rada vlády […čitajte viac…]

Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka – 30.4.2021

Epidemická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Preto je už otvorená väčšina základných škôl, a to nielen na prvom, ale aj na druhom stupni. Starší školáci boli pritom – s krátkymi prestávkami – približne rok doma na dištančnom vzdelávaní. To ovplyvnilo aj pracovné výkony ich rodičov, či už zamestnancov, podnikateľov alebo živnostníkov. Viac sme si o […čitajte viac…]