XXII. Snem SAMP 2022/2023

HomeAktualitySnem

XXII. Snem SAMP 2022/2023

Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka – 30.4.2021
Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023

Dňa 25. 5. 2023 sa uskutočnil XXII. Snem SAMP 2022/2023, na ktorý boli pozvaní členovia SAMP.

Zúčastnilo sa 16 členov SAMP a 3 hostia.

Program:

  • Správa a činnosti SAMP 2022/2023
  • Správa o hospodárení 2022/2023
  • Rozpočet na rok 2023
  • Účtovnú závierku za rok 2022
  • Zameranie činnosti SAMP na rok 2023/2024 a aktuálne informácie o Projekte rodinného podnikania
  • Schválenie uznesenia
  • Rôzne
  • Diskusia
  • Obed

I. SAMP Správa o činnosti 2022-2023

II. Správa o hospodárení SAMP v roku 2022

III. Návrh rozpočtu na rok 2023

IV. Členská základňa SAMP