Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022

HomeAktualitySnem

Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022

Petícia proti zavedeniu daňových licencií
Video o byrokratickom hadovi
Záznam z medzinárodnej Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky
1