Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022

HomeAktualitySnem

Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022

MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr
Tlačová správa Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC
Vyjadrenie pre Hospodárske noviny k téme: Čo sme v účtovníctve v roku 2020 privítali a čo nám komplikovalo prácu
1