Snem Prezídia SAMP 27.01.2016

HomeAktuality

Snem Prezídia SAMP 27.01.2016

Dňa 27.01.2016 sa v Bratislave stretli členovia Prezídia SAMP, aby v užšom kruhu zhodnotili rok 2015 a pripravili výročný 15-ty snem SAMP pripravovaný

Nadviazanie spolupráce SAMP a ZSP SR
Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe
Memorandum o spolupráci s APZ

Dňa 27.01.2016 sa v Bratislave stretli členovia Prezídia SAMP, aby v užšom kruhu zhodnotili rok 2015 a pripravili výročný 15-ty snem SAMP pripravovaný na 18.02.2016.
Na sneme boli prítomní aj vzácni hostia, p. Ján Figeľ, predseda KDH a p. Darius Hatok, poradca pána Figeľa.

Pán Sirotka, prezident SAMP, navrhol hlavné tézy, ktoré sa budú prioritne raziť predstaviteľmi Asociácie:
– Rodinné zdaňovanie
– Živnostenské licencie
– Energetika – alternatívne zdroje
– Vzdelávanie podnikateľov a živnostníkov
– Zjednodušené stavebné konanie

Členovia SAMP si rozdelili úlohy na prípravu výročného snemu a na záver stretnutia sa spoločne odfotografovali.