Snem Prezídia SAMP 27.01.2016

HomeAktuality

Snem Prezídia SAMP 27.01.2016

Dňa 27.01.2016 sa v Bratislave stretli členovia Prezídia SAMP, aby v užšom kruhu zhodnotili rok 2015 a pripravili výročný 15-ty snem SAMP pripravovaný

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ. 4. 5. 2023
Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“
4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023

Dňa 27.01.2016 sa v Bratislave stretli členovia Prezídia SAMP, aby v užšom kruhu zhodnotili rok 2015 a pripravili výročný 15-ty snem SAMP pripravovaný na 18.02.2016.
Na sneme boli prítomní aj vzácni hostia, p. Ján Figeľ, predseda KDH a p. Darius Hatok, poradca pána Figeľa.

Pán Sirotka, prezident SAMP, navrhol hlavné tézy, ktoré sa budú prioritne raziť predstaviteľmi Asociácie:
– Rodinné zdaňovanie
– Živnostenské licencie
– Energetika – alternatívne zdroje
– Vzdelávanie podnikateľov a živnostníkov
– Zjednodušené stavebné konanie

Členovia SAMP si rozdelili úlohy na prípravu výročného snemu a na záver stretnutia sa spoločne odfotografovali.