1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 5. 5. 2023

HomeAktuality

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 5. 5. 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom v

Správa o priebehu konferencie Česko – Slovenský deň Rodinného podnikania a konferencií „Rodinné podnikanie na Slovensku“
Prieskum RP a príprava akcie k 100 a 25 výročiam vzniku ČSR, ČR a SR 16.08.2018.
Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka o legislatíve pre rodinné podniky

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ sa konalo 5. 5. 2023.

Zástupca za SAMP je pán Ing. Ján Plesník. Na tomto zasadnutí ho zastupoval  p. Ing. Marián Bakita.

Všetky dokumenty máte k nahliadnutiu kliknutím na link:

1. zasadnutie komisie