1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ. 4. 5. 2023

HomeAktuality

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ. 4. 5. 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politik

Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Konferencia TREND – Rodinné firmy
Seminár -Nezaplatená faktúra

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo 4. 5. 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR, Bratislava.

Zasadnutia sa zúčastnil p. Ing. Marián Bakita, MBA, stály člen komisie.

Zápisnicu z rokovania ako aj ostatné dokumenty si môžete pozrieť kliknutím:

1. zasadnutie komisie