Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“

HomeAktuality

Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“

Dňa 13. 9. 2023 bol zaslaný list podpredsedníčke vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, Ing. Lívii Vašákovej, PhD., v ktorom SAMP predkladá návrh, pripomienky k Stratégii ÚVSR „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“ Dokument si môžete prečítať kliknutím na link: Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu_Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov  

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
Napísali nám
2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021 – 2027, 21.4.2023

Dňa 13. 9. 2023 bol zaslaný list podpredsedníčke vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, Ing. Lívii Vašákovej, PhD., v ktorom SAMP predkladá návrh, pripomienky k Stratégii ÚVSR „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“

Dokument si môžete prečítať kliknutím na link:

Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu_Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov