Category Archives: Snem

Tlačová správa Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) z 20. Snemu SAMP, konaného on-line 15.6.2021 v Bratislave

Dňa 15.6.2021 sa v  Bratislave konal 20 –ty snem Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM). Zúčastnení prerokovali správu o činnosti za rok 2020-2021 a konštatovali: Snem kladne zhodnotil zastúpenie SAMP v rozhodujúcich a poradných orgánoch vlády SR (Ekonomický krízový štáb pri MF SR, Rada vlády SR pre podporu exportu a investície, Rada vlády […čitajte viac…]

19. Snem SAMP 11.12.2020

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM) zo dňa 14.05.2019 predkladáme správu, o činnosti SAMP a  spoločnej činnosti SCIÚM od konania snemu v r. 2019. V roku 2019/2020 pokračoval výrazný rozvoj aktivít Asociácie. Členská základňa zamestnávateľských organizácií a živnostníkov však rástla […čitajte viac…]

Príloha č. 1 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Informácia o spolupráci a priebehu projektu MSP a Rodinné podnikanie v SR a ČR

Prieskum stavu malého a stredného podnikania  a rodinného podnikania Informácia Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) sa dlhodobo a systematicky venuje problematike podnikateľského prostredia na Slovensku. Výraznú pozornosť venuje sektoru malého a stredného podnikania a rodinného podnikania (MSP a RP). Predkladaný materiál slúži ako informácia o niektorých vybraných aktivitách SAMP  v uplynulých rokoch,  prieskume a návrhoch opatrení na […čitajte viac…]

Príloha č. 2 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Definícia Rodinného podniku

Rodinným podnikom je rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je obchodná spoločnosť, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom jej štatutárneho orgánu, alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo, alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny […čitajte viac…]

Príloha č. 3 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Otvorený list premiérovi

Ako zástupcovia veľkej časti vlastníkov bytov, správcov bytových domoch aj malých a stredných podnikov a živnostníkov na Slovensku, dovoľujeme si Vás požiadať aj cez tento otvorený list s prosbou o nápravu veľkej protispoločenskej krivdy voči mnohým občanom. Spáchala ju ešte v roku 2014 vládna koalícia na čele so stranou SMER-SD, keď schválila novelu  č.100/2014 Z.z. […čitajte viac…]

Príloha č. 6 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy

Doplňujúce návrhy na zmiernenie dopadu koronakrízy na ekonomiku a  podnikateľské prostredie, najmä na Malé a stredné podniky a živnostníkov. V rámci Platforrmy Malých a stredných podnikov a živnostníkov uskutočňujeme priebežne prieskum a diskusiu o dopadoch korona vírusu na ekonomiku a zamestnanosť, s cieľom napomôcť   vláde v jej úsiliu o zachovanie ekonomiky a zamestnanosti. Návrh opatrení  k situácii Malých a stredných podnikov a Rodinných podnikov  a živnostníkov v súvislosti s epidémiou koronavírusu […čitajte viac…]