HomeAktuality

Predložené námety do Ekonomického krízového štábu dňa 26.2.2021

Dňa 26. februára 2021 bol prezident SAMP p. Sirotka na Ekonomickom krízovom štábe. Na základe podnetov, ktorá nám boli zaslané, sme vypracovali for

Česko-slovenský deň rodinného podnikania – pozvánka
1. medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“
Konzultácie na MK SR

Dňa 26. februára 2021 bol prezident SAMP p. Sirotka na Ekonomickom krízovom štábe.

Na základe podnetov, ktorá nám boli zaslané, sme vypracovali formulár požiadaviek a predložili ich na prerokovanie.

MPSVR SR, MH SR:

  1. Stanovisko SAMP k zámeru „Kurzarbeiter“ TU
  • Kladne hodnotíme zámer,
  • Materiál obsahuje návrhy a pripomienky.

2. Podnet na riešenie ekonomickej situácie umelcov -dôchodcov TU

  • Odpoveď SAMP, zaslaná v súčinnosti s MPSVR,

– Podnet na riešenie od umelcov podnikateľov

3. Situácia podnikateľky, pri začatí podnikania s podporou štátu v súvislosti s Lockdown. TU

– Podnet na predĺženie podmienky vrátenia dotácie z ÚPSVAR, resp. odpustenie

MF SR:

4.Podnety od podnikateľov TU

  • Problém pri odpredaji cigariet so starými kolkami pri zatvorených prevádzkach:

– Návrh na predĺženie doby dopredaja cigariet s pôvodným kolkom.

MF SR, ZMOS:

5.DzN reakcie podnikateľov – podnet TU