HomeAktuality

Žiadosť o registráciu

Žiadosť o registráciu

Prvá medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“
PF 2015
Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Žiadosť o registráciu