HomeAktuality

Žiadosť o registráciu

Žiadosť o registráciu

Čo nám priniesla novelizácia zákona o zdravotnom poistení
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 10. 5. 2023
Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

Žiadosť o registráciu