HomeAktuality

Testovanie obyvateľstva alebo lockdown

V. Sirotka o celoplošnom testovaní a lockdowne      

Správa o hospodárení 2021
II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR
Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017

V. Sirotka o celoplošnom testovaní a lockdowne