HomePublikačná činnosť

Publikačná činnosť 2020

23.10.2020 STV1 - Opatrenia koronavírusu od 24. 10. 2020 22.10.2020 TA3 - vyjadrenie ku celoplošnému testovaniu a lockdownu 22.10.2020 Virtuálna

23.10.2020 STV1 – Opatrenia koronavírusu od 24. 10. 2020

22.10.2020 TA3 – vyjadrenie ku celoplošnému testovaniu a lockdownu

22.10.2020 Virtuálna konferencia – organizácií a iniciatív bojujúcich za gastro

15.10.2020 Virtuálna tlačová konferencia spoločnosti Visa

13.10.2020 Hodposárke Noviny – p.Kullová – vyjadrenie ku krízovým opatreniam vlády

12.10.2020 RTVS Kazalková – vyjadrenie ku krízovým opatreniam vlády – nahrávka pre rádio do
relácie K veci

7.10.2020 Tlačová beseda – Iniciatíva Bez covidu a SAMP – Podpora a ochrana zamestnancov v
podnikaní počas pandémie COVID19
29.9.2020    TA3 – Opatrenia vlády ku koronakríze

28.9.2020    Televízia Kysuce, Čadca – Rodinné podnikanie – Ing. Sirotka CSc., MVDr. Karahuta,
poslanec NR SR

9.9.2020     TA3 – Hosť v štúdiu – Rodinné podnikanie

8.9.2020     MY/ECHO, Petit Press, a.s. – Telekonferencia, Žilina – Rodinne podnikanie + MVDr. J.
Karahuta, poslanec NR SR + L. Šúty, poradca ministra PSVR SR + Ing. J. Plesník, predseda
Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen

3.9.2020    Hotel Carlton

2.9.2020     STV1 – Podpora obnovy a investícií EU z prostriedkov európskych fondov

26.8.2020    Hospodárkse noviny – vyjadrenie MSP, pôžičky

17.8.2020    TA3 – Krízový plán pre podnikateľov – vstup do priameho vysielania

20.6.2020    STV

18.6.2020    TA3 – Preplácanie nájomného – natáčanie

1.6.2020     TV Markíza – Výkaz priznanie finančného príspevku – Opatrenie 3A – natáčanie
vyplňovania

27.5.2020    TA3 – Ing. Sirotka o uvoľnení opatrení v reštauráciách – živé vysielanie

6.5.2020      TA3 – Hygienické predpisy – kaderníctvo, kozmetika

5.5.2020      TA3 – Príprava prevádzok na znovuotvorenie

4.5.2020      TA3 – Otváranie reštaurácií

24.4.2020    TA3 – Štátna pomoc pre podnikateľov zasiahnutých koronakrízou – internetová konferencia

16.4.2020    Hospodárstvo v kríze – internetová tlačová beseda

6.4.2020      TA3 – O štátnych dotáciách pre firmy

30.3.2020    TA3 – Opatrenia ku Corona vírusu

30.3.2020

28.3.2020    RTVS

27.3.2020    TA3 – Štátna pomoc pre firmy

4.3.2020      RTVS