Česko-slovenský deň rodinného podnikania – pozvánka

HomeAktuality

Česko-slovenský deň rodinného podnikania – pozvánka

Odhalenie chýb v zaslanom kontrolnom výkaze
Stakeholder Brunch: Mobilita vs odlev mozgov
Záznam zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021

         Pozývame Vás na Medzinárodnú konferenciu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a

                                       Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov

                                      Česko –  Slovenský deň rodinného podnikania

                       Pod záštitou Karla Havlíčka, ministra MPO ČR a p. Milana Krajniaka, ministra MPSVR SR

                             Konferencia o Rodinnom podnikaní v ČR a SR. sa uskutoční dňa 21.9.2021 

Konferencia má dve časti:

I.  Medzinárodnú vedeckú časť – online cez MS Teams

II. Medzinárodnú konferenciu o Rodinných podnikoch v ČR a SR –  zverejnenie záznamu – YouTube AMSP ČR

I. 08:00 – 12:00 hod. Medzinárodná vedecká časť

 1. Charakteristiky a atribúty
 2. Stratégia a riadenie rodinných podnikov
 3. Obchodné výsledky a rast
 4. Dynamika a medziľudské vzťahy
 5. Postupnosť a nástupníctvo
 6. Vlastníctvo, uplatnenie moci a správa rodinného majetku

Link: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

II. 12:00 – 15:30 hod. Česko-slovenská konferencia o rodinnom podnikaní

 1. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu ČR a ministr dopravy ČR

     Rozvoj rodinného podnikání v ČR, jak vypadá rodinné podnikání v ČR, spolupráce se SR

 1. Bc. Milan Krajniak – minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

     Stav a rozvoj rodinného podnikania v SR, spolupráca s ČR

 1. Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR,

     Základní info o rodinném podnikání v ČR, proč se mu AMSP ČR věnuje, zapojené firmy, partneři, projekt, výsledky, registrace rodinných podniků

 1. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,

     Základná informácia o SAMP a rodinnom podnikaní v SR

 1. Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, předsedkyně Rady kvality ČR,
 2. Jaroslav Karahuta – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

     Rodinná farma, ako základný predpoklad udržateľnosti v poľnohospodárstve a v rozvoji

Vystupujú spoločne, moderuje paní Eva Svobodová

 Zástupcovia obidvoch asociácií

Spoločná diskusia o rodinnom podnikaní, Moderuje Eva Svobodová,

 1. Libor Musil – místopředseda představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014,

Stav rodinného podnikania v ČR

 1. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,

Projekt udržateľného rozvoja RP a RF v SR.

 1. Kristýna Strnadová – projektová manažerka AMSP ČR,

           Predstavenie výstupov medzinárodného projektu o rodinnom podnikaní (SUFABU)

 1. Ing. Ladislav Šutý MPSVR SRStav v ukotvení Definície RP a RF v legislatíve SR

Vystúpenie konkrétnych rodinných podnikov ČR a SR

Česká časť rodinných firiem

 1. Pešek Machinery – Michal Pešek
 2. Statek Kuthan – Tomáš Kuthan

Moderuje Libor Musil, místorpředseda AMSP ČR

Slovenska časť rodinných firiem

 1. Andrea Panšulovie – Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem , rodinná firma
 2. Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. – predseda Cechu zváračských odborníkov, člen SAMP, vzdelávanie rodinná firma

Moderuje prezident Vladimír Sirotka, prezident SAMP 

 Vzdelávanie v rodinných podnikoch

doc. Ing. Naděžda PETRŮ, Ph.D., VŠFS,

doc. Ing. Petra RYDVALOVÁ, Ph.D., TUL,

prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D., VŠE Praha,

doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. – EUBA, obchodná fakulta, Centrum rodinného podnikania

Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.

Moderuje Naděžda Petrů

15:30  Záver: Zhrnutie konferencie, spoločná Deklarácia AMSP ČR a SAMP

Tlačová správa s konferencie

 Od 90 -tých rokov rodinné podniky postupne rástli a stali sa silnejšími. Vytvárajú dôležitú infraštruktúru v štáte a v regiónoch, pričom Ich špecifickosťou je interakcia rodiny a podnikania, interakcia medzi racionálnym svetom podnikania a emocionálnymi rodinnými väzbami a vzťahmi. Historicky zvládli povojnovú fázu obnovy, menové odtrhnutie, protiinflačné opatrenia, svetovú hospodársku krízu a v neposlednom rade krízu spôsobenú koronavírusom. Medzi základné princípy ich úspechu patrí múdrosť prechádzajúca z generácie na generáciu, hrdosť na značku, dôvera, flexibilita, stabilná firemná kultúra, rýchlosť rozhodovania, lojalita, čestnosť, etika, zodpovednosť voči budúcim generáciám a schopnosť motivovať ľudí v ich okolí, podporovať rozvoj regiónu atď. Tieto charakteristiky sa postupne stávajú dôležitým generátorom materiálnych aj sociálnych  hodnôt, a bohatstva rodiny a štátu.