VI. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“

HomeAktuality

VI. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“

1. Medzinárodná konferencia MSP v hospodárskom priestore EU, 8.11.2017
Konferencia TREND – Rodinné firmy
ergia ,s.r.o.

Pozývame Vás na VI. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“

pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov,
Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Konferencia sa bude konať online dňa 06.10.2021 od 10:00 hod.

Na konferencii vystúpia:

Bc. Milan Krajniak, minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu     investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.
Význam a postavenie rodinného podnikania na Slovensku. 
Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, podnety na zlepšenie.

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Význam a postavenie rodinných fariem na Slovensku.
Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia rodinných fariem. 

Ing. Ladisla Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Definícia rodinného podniku v návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike

Ing. Dušan Kováč,  Ing. Ján Plesník, regionálne kancelárie SAMP
Rodinné podnikanie v sociálnej ekonomike – príklady z praxe

Ing. Mária Moresová, PhD. et. PhD., Drevárska fakulta,  TU vo Zvolene
Ako vníma problematiku rodinného podnikania  na Slovensku akademická komunita?

Prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
Spoločenská zodpovednosť v rodinnom podnikaní.

Diskusia

Zástupcovia rodinných podnikov, podnikateľských  organizácií a združení, SOPK, SŽK, EKOTREND Slovakia …

Registrovať sa môžete kliknutím na link: https://teams.microsoft.com/registration/rvurpuqZfkGNILHRrLxUUg,VWiSsgwAakq8Ogx7E7vmgw,HjQ5JsIisEy-gQ672YVQaQ,x5xnlaeSvUKGL_NFMgqfMw,MAZu_pKJHEWFGyd9KuwPLw,XPoQAJq0DkqZ5mhoAU_X4w?mode=read&tenantId=a6abfbae-99ea-417e-8d20-b1d1acbc5452

Po registrácii vám zašleme link na podujatie v emaily.

Účasť v diskusii bude koordinovaným prístupom organizátora. Do diskusie sa môžete pripojiť zdvihnutím ruky v MS Teams