HomeAktualityOdborné semináre

Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Slovak Association of Small Enterprises samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk     

ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015
Sirotka: Štát mal zasiahnúť skôr
Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk          

Vás srdečne pozýva na seminár – 16. mája 2017 (utorok) o 9,00 hod.
Novela zákona o  DPH od  01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch

Lektor: Ing. Martin Ťažký – FS SR
Miesto konania: Trnava, Prestige Park, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie:
Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 36,- EUR, ostatní: 46,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra.

Program:

A/ Novela zákona o DPH:
– zmena v odpočítanie dane u zahraničných osôb
– zavedenie právnej fikcie pri § 69 ods. 12 písm.j/
– uvádzanie faktúr za stavebné práce v kontrolnom výkaze
– prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu vyrubovacím rozkazom
– úrok za zadržiavanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly
– posunutie  účinnosti samozdanenia dovážaného tovaru z tretích štátov

B/   Vybrané prípady:

1/  Faktúry z minulého roku oneskorene zaslané v roku 2017  (od zahraničných  a tuzemských dodávateľov na tovary a      služby  –  kedy z nich odviesť daň pri samozdanení, kedy odpočítať daň, uvedenie v kontrolnom výkaze),
2/  Reťazové obchody – charakteristika, praktické príklady, trojstranný obchod,
3/  Dodanie a nájom nehnuteľnosti platiteľom,
4/  Nákup tovaru od zahraničnej osoby na území SR, keď použije SK IČ DPH, resp. zahraničné IČ DPH,
5/  Diskusia, odpovede na otázky