HomeAktualitySnem

Správa o činnosti SAMP za rok 2021/2022, 5.5.2022

VI. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“
K o m u n i k é Z tlačovej konferencie Slovenskej asociácie malých podnikov, Dom podnikateľov, 11.2.2014
Niekoľko dôležitých čísel pre rok 2015 (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi)

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM) zo dňa 11.12.2020 predkladáme Správu o činnosti SAMP za rok 2021/2022 zo dňa 5.5.2022

I. SAMP Správa o činnosti 2021-22