HomeAktuality

Nahrávka Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr
Štát by sa mal výraznejšie zamerať na pomoc malým a stredným podnikom

Dňa 21. 92. 2021 sa konala Medzinárodná konferencia Česko – Slovenský deň rodinného podnikania

Nahrávku z poobedňajšej časti Česko-Slovenská konferencia o rodinnom podnikaní si môžete pozrieť na YouTube

Česko-Slovenská konferencia o rodinnom podnikaní

 1. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu ČR a ministr dopravy ČR

     Rozvoj rodinného podnikání v ČR, jak vypadá rodinné podnikání v ČR, spolupráce se SR

 1. Bc. Milan Krajniak – minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

     Stav a rozvoj rodinného podnikania v SR, spolupráca s ČR

 1. Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR,

     Základní info o rodinném podnikání v ČR, proč se mu AMSP ČR věnuje, zapojené firmy, partneři, projekt, výsledky, registrace rodinných podniků

 1. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,

     Základná informácia o SAMP a rodinnom podnikaní v SR

 1. Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, předsedkyně Rady kvality ČR,
 2. Jaroslav Karahuta – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

     Rodinná farma, ako základný predpoklad udržateľnosti v poľnohospodárstve a v rozvoji

Vystupujú spoločne, moderuje paní Eva Svobodová

 Zástupcovia obidvoch asociácií

Spoločná diskusia o rodinnom podnikaní, Moderuje Eva Svobodová,

 1. Libor Musil – místopředseda představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014,

Stav rodinného podnikania v ČR

 1. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,

Projekt udržateľného rozvoja RP a RF v SR.

 1. Kristýna Strnadová – projektová manažerka AMSP ČR,

           Predstavenie výstupov medzinárodného projektu o rodinnom podnikaní (SUFABU)

 1. Ing. Ladislav Šutý MPSVR SR – Stav v ukotvení Definície RP a RF v legislatíve SR

Vystúpenie konkrétnych rodinných podnikov ČR a SR

Česká časť rodinných firiem

 1. Pešek Machinery – Michal Pešek
 2. Statek Kuthan – Tomáš Kuthan

Moderuje Libor Musil, místorpředseda AMSP ČR

Slovenska časť rodinných firiem

 1. Andrea Panšulovie – Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem , rodinná firma
 2. Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. – predseda Cechu zváračských odborníkov, člen SAMP, vzdelávanie rodinná firma

Moderuje prezident Vladimír Sirotka, prezident SAMP 

 Vzdelávanie v rodinných podnikoch

doc. Ing. Naděžda PETRŮ, Ph.D., VŠFS,

doc. Ing. Petra RYDVALOVÁ, Ph.D., TUL,

prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D., VŠE Praha,

doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. – EUBA, obchodná fakulta, Centrum rodinného podnikania

Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.

Moderuje Naděžda Petrů

15:30  Záver: Zhrnutie konferencie, spoločná Deklarácia AMSP ČR a SAMP