HomeAktuality

Nahrávka Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania

JOB EXPO 2017
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 5. 5. 2023
Rovná daň

Dňa 21. 92. 2021 sa konala Medzinárodná konferencia Česko – Slovenský deň rodinného podnikania

Nahrávku z poobedňajšej časti Česko-Slovenská konferencia o rodinnom podnikaní si môžete pozrieť na YouTube

Česko-Slovenská konferencia o rodinnom podnikaní

 1. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu ČR a ministr dopravy ČR

     Rozvoj rodinného podnikání v ČR, jak vypadá rodinné podnikání v ČR, spolupráce se SR

 1. Bc. Milan Krajniak – minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

     Stav a rozvoj rodinného podnikania v SR, spolupráca s ČR

 1. Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR,

     Základní info o rodinném podnikání v ČR, proč se mu AMSP ČR věnuje, zapojené firmy, partneři, projekt, výsledky, registrace rodinných podniků

 1. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,

     Základná informácia o SAMP a rodinnom podnikaní v SR

 1. Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, předsedkyně Rady kvality ČR,
 2. Jaroslav Karahuta – predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

     Rodinná farma, ako základný predpoklad udržateľnosti v poľnohospodárstve a v rozvoji

Vystupujú spoločne, moderuje paní Eva Svobodová

 Zástupcovia obidvoch asociácií

Spoločná diskusia o rodinnom podnikaní, Moderuje Eva Svobodová,

 1. Libor Musil – místopředseda představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a držitel ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014,

Stav rodinného podnikania v ČR

 1. Vladimír Sirotka, CSc. – prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, garant projektu Rodinný podnik,

Projekt udržateľného rozvoja RP a RF v SR.

 1. Kristýna Strnadová – projektová manažerka AMSP ČR,

           Predstavenie výstupov medzinárodného projektu o rodinnom podnikaní (SUFABU)

 1. Ing. Ladislav Šutý MPSVR SR – Stav v ukotvení Definície RP a RF v legislatíve SR

Vystúpenie konkrétnych rodinných podnikov ČR a SR

Česká časť rodinných firiem

 1. Pešek Machinery – Michal Pešek
 2. Statek Kuthan – Tomáš Kuthan

Moderuje Libor Musil, místorpředseda AMSP ČR

Slovenska časť rodinných firiem

 1. Andrea Panšulovie – Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem , rodinná firma
 2. Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. – predseda Cechu zváračských odborníkov, člen SAMP, vzdelávanie rodinná firma

Moderuje prezident Vladimír Sirotka, prezident SAMP 

 Vzdelávanie v rodinných podnikoch

doc. Ing. Naděžda PETRŮ, Ph.D., VŠFS,

doc. Ing. Petra RYDVALOVÁ, Ph.D., TUL,

prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D., VŠE Praha,

doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD. – EUBA, obchodná fakulta, Centrum rodinného podnikania

Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,

Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.

Moderuje Naděžda Petrů

15:30  Záver: Zhrnutie konferencie, spoločná Deklarácia AMSP ČR a SAMP