Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania

HomeAktuality

Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania

Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022
Tlačová konferencia k byrokracii 29.9.2017
E Kasa – rýchly prieskum postojov členov k problematike Novely zákona 289/2008 Z.z. 20.9.2018

Česko – Slovenská výzva k väčšej podpore rodinného podnikania

Praha, 21. septembra 2021. Česko – Slovenská konferencia pre rodinné podniky dokladá vážny záujem podnikateľských organizácií oboch krajín k vyššej podpore rodinného podnikania. Na spoločnej online konferencii to potvrdili zástupcovia Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Slovenskú asociácie malých a stredných podnikových a živnostníkov (SAMP). Akcia sa konala za podpory Rady kvality ČR.

Pravidelná rada nezávislých prieskumov agentúry IPSOS pre AMSP SR z posledných rokov potvrdzuje kľúčový význam segmentu rodinného podnikania pre českú ekonomiku. Rodinné firmy sú stabilnejšie, transparentnejšie, v čase krízy sa zomknú a lepšie ustoja výkyvy trhu, majú silnejšie sociálne cítenie a sú menej zadlžené oproti firmám nerodinných. Koronavirové kríza preverila ich stabilitu ešte viac a rodinnej firmy vyšli z krízy ako jednoznačný ťahúň so záujmom investovať.

Vzhľadom k blízkosti oboch národov, českého a slovenského, usporiadali obe organizácie zastrešujúcej segment malých a stredných podnikov a živnostníkov, teda AMSP ČR a SAMP, spoločnú online konferenciu, ktorej záznam bol dnešným dňom zverejnený na youtube kanáli AMSP ČR https://youtu.be/LS1CfdjmvsM. V programe konferencie vystúpili:

Karel Havlíček,  podpredseda vlády ČR, minister priemyslu a obchodu a minister dopravy

Rozvoj rodinného podnikání v ČR, jak vypadá rodinné podnikání v ČR, spolupráce se SR

Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Stav a rozvoj rodinného podnikania v SR, spolupráca s ČR

Vladimír Sirotka, prezident SAMP

Projekt udržateľného rozvoja rodinných podnikov a rodinných fariem v SR v rokoch 2017-2020,

Definícia rodinného podnikania v SR a jej dopady na legislatívu

Libor Musil, podpredseda predstavenstva AMSP ČR

Silvana Jirotková, námestníčka ministra vlády SR

Jaroslav Karahuta,  poslanec Národnej rady SR a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstva a životné prostredie

Rodinná farma, ako základný predpoklad udržateľnosti v poľnohospodárstve a v rozvoji

Ladislav Šutý, poradca ministra MPSVR SR

Definícia rodinných podnikov a jej ukotvenie v Návrhu novely zákon 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike

Zástupcovia českých a slovenských rodinných firiem.

Za Slovensko k téme vzdelávania a prípravy nástupcov rodinných podnikov a rodinných fariem:

Andrea Panšulovie, Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem

Jozef Jasenák, predseda Cechu zváračských odborníkov

 

Dopoludňajšia časť konferencie bola venovaná akademickej sfére, kde vystúpili zástupcovia univerzitnej platformy pre rodinné podnikanie Českej republiky i Slovenska.

V závere Libor Musil uvádza: „Rodinné podnikanie u nás je na ďalší dejinnej križovatke. V 90. rokoch minulého storočia sa zdvihla prvá obrovská vlna, kedy vznikali státisíce rodinných firiem a živností a postupne rástli. Dneska sa tento národný klenot odovzdáva ďalšiu generáciu. Na to nie je generácia zakladateľov pripravená, nemá kde „opisovať“. Navyše sú podniky oslabené krízou. Hrozí tak, že bohatstvo týchto firiem predajom skončí v rukách zahraničných investorov. Rodinné firmy teraz potrebujú pozornosť a podporu. “

Vladimír Sirotka uviedol: Formuláciou definície RP a jej ukotvenie v súčasnej legislatíve SR završuje spoločné dlhoročné úsilie v stavovských organizácií o jej ukotvenie v legislatíve SR a štartuje ďalšiu etapu návrhu potrebných legislatívnych úprav v dotknutých zákonoch a normách.

„Spoločný cieľ sa dá spoločne dosiahnuť len spoluprácou vlády, stavovských organizácií a všetkých zainteresovaných strán. Tu nesmie platiť: „Každý je za jednotu, pod podmienky, že je na čele.“ Prvý prezident ČSR T. G. Masaryk povedal: „Rodina je základ štátu.“ Ja ale dodávam: „Aj základ jeho ekonomiky.“

 

Kľúčovým výstupom konferencie je spoločná Deklarácia oboch asociácií k rozvoju podnikania, ktorá vyzýva vlády oboch krajín, aby v ďalšom období programovo podporovali ďalší rozvoj rodinného podnikania. Ide predovšetkým o podporu investícií, expanziu do zahraničia, dostupnosť celoživotného vzdelávania a poradenstva pre rodinné firmy, propagáciu výhod rodinného podnikania, uznanie jeho významnosti a ich pevné ukotvenie v legislatíve oboch krajín tak, ako k tomu jednotlivé krajiny EÚ vyzýva Európsky parlament.

Príloha: Deklarácia AMSP ČR a SAMP k rozvoju podnikania v ČR a SR

 

Kontakty pre médiá:

Libor Musil

místopředseda představenstva AMSP ČR

Majitel rodinné společnosti LIKO-S a.s.

musil@amsp.cz

Tel.: +420 602 564 266

 

Vladimír Sirotka

Prezident SAMP

Majiteľ rodinnej spoločnosti Actoris System s.r.o.

vladimir.sirotka@actoris.sk

Tel.: +421 905 969 411

Eva Svobodová

členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR

svobodova@amsp.cz
tel.: +420 737 122 551

 

Branislav Jelenčík

Viceprezident SAMP

brano.jelencik@gmail.com

Tel.: +421 903 435 933

Štěpánka Filipová

Tisková mluvčí MPO

filipovas@mpo.cz

tel.: 724 302 802

 

Judita Bányászová

Asistentka prezidenta  SAMP

samp@samp-msp.sk

Tel.: +421 918 655 134

 

V Bratislave dňa 21. 9. 2021

Za správnosť: Judita Bányászová