1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 9. 5. 2023

HomeAktuality

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 9. 5. 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 9. 5. 2023 v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zúčastnil sa p. Ing. Ján Plesník, stály pozorovateľ. Dokumenty zo zasadnutia si môžete pozrieť tu: 1. zasadnutie komisie

Tlačová konferencia
Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe
Informácia pre predsedu Vlády SR – Rozbor dopadu noviel 251/2012 o energetike a 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 9. 5. 2023 v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Zúčastnil sa p. Ing. Ján Plesník, stály pozorovateľ.

Dokumenty zo zasadnutia si môžete pozrieť tu:

1. zasadnutie komisie