1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 9. 5. 2023

HomeAktuality

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 9. 5. 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 9. 5. 2023 v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zúčastnil sa p. Ing. Ján Plesník, stály pozorovateľ. Dokumenty zo zasadnutia si môžete pozrieť tu: 1. zasadnutie komisie

Rovná daň
Záznam zo VI. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 6.10.2021
Deklarácia k rozvoju rodinného podnikania

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 9. 5. 2023 v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Zúčastnil sa p. Ing. Ján Plesník, stály pozorovateľ.

Dokumenty zo zasadnutia si môžete pozrieť tu:

1. zasadnutie komisie