HomeAktualityVýstupy v médiách

KDH: Regióny s vyše 18-% nezamestnanosťou treba podporiť

Slovenská asociácia malých podnikov podľa slov jej prezidenta Vladimíra Sirotku návrh opatrenia KDH na podporu zamestnanosti víta. http://www.teraz.sk/ekonomika/kdh-regiony-podpora-cena-prace/151076-clanok.html

Tlačová konferencia
List E. Hegerovi – Rozbor dopadu noviel
Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Slovenská asociácia malých podnikov podľa slov jej prezidenta Vladimíra Sirotku návrh opatrenia KDH na podporu zamestnanosti víta.

http://www.teraz.sk/ekonomika/kdh-regiony-podpora-cena-prace/151076-clanok.html