HomeAktualityVýstupy v médiách

KDH: Regióny s vyše 18-% nezamestnanosťou treba podporiť

Slovenská asociácia malých podnikov podľa slov jej prezidenta Vladimíra Sirotku návrh opatrenia KDH na podporu zamestnanosti víta. http://www.teraz.sk/ekonomika/kdh-regiony-podpora-cena-prace/151076-clanok.html

ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015
Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014
Tlačová správa AMSP ČR a SAMP

Slovenská asociácia malých podnikov podľa slov jej prezidenta Vladimíra Sirotku návrh opatrenia KDH na podporu zamestnanosti víta.

http://www.teraz.sk/ekonomika/kdh-regiony-podpora-cena-prace/151076-clanok.html