2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ, 11. 7. 2023

HomeAktuality

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ, 11. 7. 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 11. júla 2023 v Účelovom zariadení Hotel Bôrik. Zúčastnil sa p. Ing. Marián Bakita, MBA Dokumenty si môžete pozrieť: 2. zasadnutie komisie  

Správy.Pravda.sk Nový daňový systém nie je bez chyby -vyjadrenie prezidenta SAMP Ing.Vladimír Sirotka Csc. a generálna sekretárka Ing. Viera Vašicová
Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“
II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 1 (Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 11. júla 2023 v Účelovom zariadení Hotel Bôrik.

Zúčastnil sa p. Ing. Marián Bakita, MBA

Dokumenty si môžete pozrieť:

2. zasadnutie komisie