2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 7. 7. 2023

HomeAktuality

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ, 7. 7. 2023

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa  7. 7. 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky. Zasadnutia sa zúčastnil p. Ing. Ján Plesník. Dokumenty si môžete pozrieť: 3. zasadnutie  

Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie Česko-Slovenský deň rodinného podnikania
Diskusia s podnikateľmi 10.03.2015
Zborník príspevkov z „Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky“, 22.09.2022

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa  7. 7. 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky.

Zasadnutia sa zúčastnil p. Ing. Ján Plesník.

Dokumenty si môžete pozrieť:

3. zasadnutie