2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 27. 6. 2023

HomeAktuality

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 27. 6. 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 127. 6. 2023 Zasadnutia sa zúčastnil Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.,  stály člen komisie: Dokumenty zo zasadnutia si môžete pozrieť: 2. zasadnutie komisie

Vystúpenie p. Sirotku na TB Za ľudí k návrhom pomoci MSP a Ž v energetickej kríze, 14.10.2022
Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka o legislatíve pre rodinné podniky
4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ sa konalo dňa 127. 6. 2023

Zasadnutia sa zúčastnil Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.,  stály člen komisie:

Dokumenty zo zasadnutia si môžete pozrieť:

2. zasadnutie komisie