HomeAktualityFórum

Systém „Licencie“ Koncepčný návrh

Zaslanie pripomienok za SAMP k materiálu „Cesta k rozumnému využívaniu eurofondov“
Prezídium SAMP 26.9.2017
V. Sirotka k Návrhu opatrení „Kilečko 2“

Licencie 1

Licencie2

Licencie3

Licencie 4

Licencie 5

Licencie6

Licencie7

Licencie8