HomeAktualityFórum

Finančná správa bude spolupracovať s SAMP

Dňa 27.04.2014 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho a zástupcov Finančnej správy s prezidentom Slovenskej asociá

SAMP sa dlhodobo snaží o zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia a úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami. Výber aktivít rokov 2022-2023
Konferencia AMSP ČR a SAMP o následníctve v Rodinnom podniku, 30.1.2018 Praha.
Pripomienky k zákonu o podpore MSP

LOGO-SAMP Dňa 27.04.2014 sa uskutočnilo stretnutie prezidenta Finančnej správy Františka Imreczeho a zástupcov Finančnej správy s prezidentom Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimíra Sirotku a zástupcov SAMP a Ivana Štefanca poslanca NRSR a podpredsedu SDKÚ-DS

Stretnutie bolo uskutočnené s cieľom vyjasniť si otvorené otázky okolo daňových výkazov, osobitne kontrolného výkazu DPH a ich dopadu na malých podnikateľov. Všetci zúčastnení deklarovali potrebu zlepšenia vzájomnej komunikácie a spolupráce pre spoločný cieľ zjednodušenia daňovej administratívy. Zúčastnení sa dohodli na užšej spolupráci medzi Finančnou správou a SAMP. Zhoda bola konštatovaná aj v oblasti potreby školení pre odstránenie chybovosti pri vypĺňaní daňovej administratívy a v šírení osvety neodkladania vypĺňania a zasielania výkazov v posledný deň. SAMP bude v oblasti daňovej administratívy kontaktnou organizáciou pre malých podnikateľov na Slovensku. S cieľom zlepšenia kvality účtovníctva a spracovania údajov bola konštatovaná aj potreba príslušných legislatívnych zmien. Stretnutie prospelo nielen k vyjasneniu si otvorených otázok v elektronizácii daňovej administratívy, ale aj ako začiatok užšej spolupráce v tejto dôležitej oblasti.

Vladimír Sirotka, prezident SAMP
Ivan Štefanec, poslanec NR SR
František Imrecze, prezident FS

František Imrecze prezident FS ,Ivan Štefanec poslanec EP.Vladimír Sirotka prezident SAMP

František Imrecze prezident FS ,Ivan Štefanec poslanec EP.Vladimír Sirotka prezident SAMP