HomeVýstupy v médiách

DPH budú platiť až po uhradení faktúry

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o licenciách pre živnostníkov 11.6.2012
Podpora zamestnania 18.9.2012 – STV2
Prečo nebyť živnostník 4.6.2012 – TA3

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014