HomeVýstupy v médiách

DPH budú platiť až po uhradení faktúry

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014

Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby
Sirotka: Zákony umožňujú obrať malé firmy o peniaze
Stretnutie na Ministerstve Financií

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014