HomeFórum

HN Ekonomika Biznis dostane strop na luxus

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536

Nadviazanie spolupráce SAMP a ZSP SR
Vyjadrenie členov SAMP pre HN
Daňová licencia je zbytočná záťaž

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536