HomeFórum

HN Ekonomika Biznis dostane strop na luxus

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536

Memorandum
Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014
Vyjadrenie členov SAMP pre HN

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536