HomeAktualityFórum

Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd

Zápisnica z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre program Slovensko 2021 – 2027
K o m u n i k é 19.11.2013
Testovanie obyvateľstva alebo lockdown

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd