HomeFórum

Kritika daňových licencií

http://www.investujeme.sk/kritika-danovych-licencii-a-umorovania-straty/

Nadviazanie spolupráce SAMP a ZSP SR
V minulosti sa dávali vyššie dotácie 13.05.2014
Snem SAMP 26.5.2015

http://www.investujeme.sk/kritika-danovych-licencii-a-umorovania-straty/