HomeVýstupy v médiách

Správy RTVS – Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67798 Správy RTVS  vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka na tému Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria odvysielané 12.6.2015  v

Najhoršie za rok 2014 podnikatelia hodnotia zvýšenie minimálnej mzdy
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
BLOG Peter Andrišin „Matematika“ ministra zdravotníctva VČ

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67798

Správy RTVS  vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka na tému Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria odvysielané 12.6.2015  v