HomeVýstupy v médiách

Správy RTVS – Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67798 Správy RTVS  vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka na tému Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria odvysielané 12.6.2015  v

TA3 Prečo nebyť živnostník 4.6.2012
Správy a komentáre RTVS 2
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ -SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OMEZENÝM

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/67798

Správy RTVS  vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka na tému Okruh firiem s výnimkou na DPH rozšíria odvysielané 12.6.2015  v