HomeAktuality

Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja

K problematike stravných lístkov SAMP už dlhodobejšie navrhuje zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie peňažnou dávkou vo výške % podielu príspevku

Seminár- NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMU 10.12.2014
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 28.4.2023
1. medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

K problematike stravných lístkov

SAMP už dlhodobejšie navrhuje zrušenie gastrolístkov a ich nahradenie peňažnou dávkou vo výške % podielu príspevku zamestnávateľa z ceny určenej stravy (teraz 55% z gastrolístka). Dávka by mala byť prostá DzP a odvodov na strane zamestnanca, na strane zamestnávateľa  chápaná ako výdavok znižujúci základ DzP zamestnávateľa.  Zúčtovaná a vyplatená by bola pri výplate miezd za príslušný mesiac.

Zdôvodnenie:

Gastrolístky vo väčšine neplnia pôvodnú funkciu, zabezpečiť kúpu teplého jedla zamestnanca v každej smene. Často sa používajú na bežné nákupy rodiny, bez rozdielu sortimentu. Na  gastrolístkoch profitujú sprostredkovatelia ( ako pri nákupe, tak aj pri vyúčtovaní  a výmene gastrolístkov za peniaze).  Systém sa takto predražuje, časť nákladov zamestnávateľa nesmeruje na zabezpečenie stravy, a systém zvyšuje administratívne náklady.

Zároveň pri prijatí rozhodnutia neodporúčame mix. finančnej úhrady a poskytovania gastrolístkov.

Alternatívou je zabezpečiť striktné plnenie funkcie gastrolístkov –  len na nákup teplého jedla, čo je však prakticky ťažko kontrolovateľné.

 

Vyjadrenie jedného z konkrétnych subjektov (neupravené)

Posielam sľúbené informácie

Za r. 2018 bolo odovzdaných stravných lístkov za 4 395 400,15 € z celkového obratu 11 900 000,- €,   čo je cca 40%  a provízia vyúčtovaná stravovacími spoločnosťami bola vo výške 243 050,38 € z celkovej hrubej marže 1 880 000,- € čo je cca 12,9%

Za r. 2019 bolo odovzdaných stravných lístkov za 4 149 022,53 € a provízia vyúčtovaná stravovacími spoločnosťami bola vo výške 234 881,03 €

Podobne % je aj v r.2019

 

Všetky stravovacie spoločnosti hovoria o provízii 5,5%, v skutočnosti je to oveľa viac, pretože sťahujú províziu aj z DPH.

Je to možne, že ročne prichádzam o cca 230000,-???? A to nevravím o ďalšej administratívnej záťaži.

 

Keď chceme reálne pomôcť gastro-sektoru potrebujeme zrušiť gastro lístky alebo do nech sa používajú na tepla jedlo a nie na platenie dodávateľom!!!!!!!

Všetky tieto čísla vieme podložiť účtovnými výkazmi z hlavnej knihy

 

K problematike nedeľného predaja

 

Z prostredia MSP a Ž nemáme výhrady pre zavedenie obmedzenia  nedeľného predaja.  Skôr naopak. Malo by sa to týkať napr. veľkých obchodných prevádzok potravín. Mohli by byť otvorené gastro prevádzky, reštaurácie, prevádzky pre voľný čas a kultúru, kultúru  tela, prevádzky, ktoré poznáme ako „večierky“, a pod.

Výhrady o znížení tržieb veľkým obchodom neobstoja, rodina, občania kvôli tomu neobmedzia nákup potravín,  ani dôležitých životných a iných potrieb. Nákup uskutočnia z najväčšou pravdepodobnosťou v ostávajúcich šiestich dňoch. Majiteľ veľkej obchodnej prevádzky môže ušetriť na príplatkoch za nedeľu a pri rovnakom obrate presunúť časť mzdových prostriedkov na zamestnancov so zvýšením ich mzdy, resp.  pobádacej zložky mzdy. Rozhodne nesúhlasíme (ak sa príjme určité opatrenie), so znížením HM zamestnanca, alebo s dôvodmi na prepúšťanie.