HomeAktuality

Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

SAMP Vás pozýva dňa 2.3.2016 o 15,00hod. na seminár Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016 Lektor: Ing. Ľubica Kožíková, Finančné

1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023
Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov
Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017

SAMP Vás pozýva dňa 2.3.2016 o 15,00hod. na seminár Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava

Miesto konania: Bratislava, Reštaurácia Planetka, Drieňová 37 www.restauraciaplanetka.sk

Prihlášky a informácie: 02/4342 2425, 4333 0930, samp@admin.samp-msp.sk

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR

Program:

 Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016
 Diskusia