4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023

HomeAktuality

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko 2021- 2027, 28. 7. 2023

Na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre program Slovensko sa zúčastnil v zastúpení Ing. Ján Plesník. Zasadnutie sa konalo dňa 28. júla 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky. Zápisnicu a ostatné dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na link 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru

MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr
ZÁZNAM: Hudacký o druhotnej platobnej neschopnosti podnikateľov
BLOG Peter Andrišin „Matematika“ ministra zdravotníctva VČ

Na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre program Slovensko sa zúčastnil v zastúpení Ing. Ján Plesník.

Zasadnutie sa konalo dňa 28. júla 2023 v Zrkadlovej sále Úradu vlády Slovenskej republiky.

Zápisnicu a ostatné dokumenty si môžete pozrieť kliknutím na link

4. zasadnutie Monitorovacieho výboru