HomeAktuality

1. Medzinárodná konferencia MSP v hospodárskom priestore EU, 8.11.2017

Dňa 8.11.2017 sa konala Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou Roberta Fica, predsedu vlády SR, „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodársko

Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021
Konzultácie na MPSVaR
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023

Dňa 8.11.2017 sa konala Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou Roberta Fica, predsedu vlády SR, „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“. Organizátormi konferencie boli Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov.

Konferencia poukázala na potrebu, riešiť súčasné egislatívne prostredie, ktoré vlastne Rodinný podnik ako taký nepozná. Konfrencia poukázala na potrebu, riešiť daňové otázky rodinného podnikania, nástupníctvo v rodinnom podniku, sociálne a zdravotné zabezpečenie a iné. Bážnym problémom sa javí uplatňovanie systému transferového oceňovania v RP, čo neprimerane zasahuje do rodinných vzťahov takéhoto podniku. SAMP následne predložila aj návrh na daňový systém, keď subjektom daňového práva by mal byť rodinný podnik  (rodina) ako celok.

Na riešenie tejto otázky poukázali viaceré konferencie a podujatia, prieskumu SAMP v r. 2014-2016, výsledky dlhoročného výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EU BA) a  niektoré, ako: konferencia, organizovaná podpredsedníčkou NR SR v rámci Roka rodiny v spolupráci so SAMP v r. 2015, medzinárodná konferencia k MSP, organizovaná Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EU BA) v r. 2016 a konferencia „Okrúhly stôl“ zorganizované spoločne SAMP a EU BA za účasti podnikateľov, akademickej obce a poslancov NR SR  v r. 2016.

Čítať viac, tlačová správa Tlač. spr. z rokovania SAMP AMSPaŽ ČR,Bratislava 14.11.2017