Záznam z IX. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 9. 12. 2021

HomeAktuality

Záznam z IX. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 9. 12. 2021

K o m u n i k é 19.11.2013
Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“
Sirotka V.: Definícia rodinného podniku v legislatíve SR, Informačný spravodajca SÚZ, 2023 roč. XXVIII č. 1/2023, ISSN: 1338-1458

IX. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou sa konala online dňa 9. 12. 2021 od 10:00 hod.

Na konferencii vystúpili:

Bc. Milan Krajniak, minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Ing. Ladislav Šutý, poradca ministraMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

prof. PhDr. Libor Musil, CSc., místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků

Oldřich Holiš,  predseda Slovenskej živnostenskej komory, Slovenská rodinná pražiareň kávy Eurocoffy, s.r.o. Akadémia kávy. 

Ing. Anton Rozbora, konateľ rodinného podniku AUTO ROTOS – ROZBORA s.r.o.,

Ing. Vladimír Sirotka, PhD., Actoris services, s.r.o., rodinný podnik v oblasti gastro,

doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave