Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021

HomeAktuality

Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021

Zborník príspevkov z „Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky“, 22.09.2022
Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov
Daňové a odvodové tipy a triky s J.Mihálom

VIII. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“ pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou sa konala online dňa 24.11.2021 od 10:00 hod.

Na konferencii vystúpili:

Bc. Milan Krajniak ,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Ing. Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD, regionálna kancelária SAMP, Cech zváračských odborníkov, rodinný podnik.

Ing. Robert Schmidt, podpredseda krajskej zložky SŽK Trnava, rodinný podnik.

Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory, Slovenská rodinná pražiareň kávy Eurocoffy, s.r.o. Akadémia kávy