Pozvánka na VIII. konferenciu Rodinné podnikanie na Slovensku 24.11.2021

HomeAktuality

Pozvánka na VIII. konferenciu Rodinné podnikanie na Slovensku 24.11.2021

MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr
Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd
Sirotka: Štát mal zasiahnúť skôr

Pozývame Vás na VIII. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“

pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov,
Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Konferencia sa bude konať online dňa 24.11.2021 od 10:00 hod

Program konferencie

 10:00  Bc. Milan Krajniak ,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

            Úloha a ciele MPSVR SR pri kodifikovaní definície Rodinného podnikania a jeho podpory na Slovensku.

10:15  Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu     investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

           Význam a postavenie rodinného podnikania na Slovensku. 

           Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, podnety na zlepšenie.

          „Projekt podpory a udržateľného rozvoja RP na Slovensku“, návrhy a podnety  na úpravy    stávajúcej legislatívy.

10:30 MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

          Význam a postavenie rodinných fariem na Slovensku.

         Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia a podpory  rodinných fariem. Dôležitosť udržania následníctva a pôdy v rodinných farmách na Slovensku.

10:45 Ing. Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

          Definícia rodinného podniku v návrhu MPSVR SR, novely zákona o sociálnej ekonomike.

         Nadväznosti na spoločnú definíciu SAMP a AMSPaŽ ČR a nadväznosť evidencie RP, registrácie RP a registrácie sociálneho podniku.

11:00 doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD, regionálna kancelária SAMP, Cech zváračských odborníkov, rodinný podnik.

          Vzdelávanie a potreba odbornosti, v strojárskych činnostiach.

          Rodinná firma v oblasti vzdelávania zváračských odborníkov a rozvoj technických zručností rodinných podnikov.

11:15 Ing. Robert Schmidt, podpredseda krajskej zložky SŽK Trnava, rodinný podnik.

Rodinné podnikanie a remeselné činnosti, konkrétny rodinný podnik,  veľkoobchod   a maloobchod so všetkými druhmi batérií, otázky následníctva a udržanie firmy. 

11:30 Oldřich Holiš,  predseda SŽK, rodinný podnik.

Možnosti slovenských RP a medzinárodných kontaktov RP. Následníctvo a jeho príprava v rodinnej firme Slovenská rodinná pražiareň kávy Eurocoffy, s.r.o. Akadémia kávy.

         Príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce malých a rodinných podnikov.

11:45 Vystúpenia zástupcov akademickej sféry – diskusia

Prijatie komuniké, tlačová konferencia

Kliknutím sem sa zaregistrujete

Po registrácii vám zašleme link na podujatie v emaily.

Účasť v diskusii bude koordinovaným prístupom organizátora. Do diskusie sa môžete pripojiť zdvihnutím ruky

 

Účasť na konferencii je bezplatná

Tešíme sa na stretnutie