Pozvánka na VIII. konferenciu Rodinné podnikanie na Slovensku 24.11.2021

HomeAktuality

Pozvánka na VIII. konferenciu Rodinné podnikanie na Slovensku 24.11.2021

Testovanie obyvateľstva alebo lockdown
Seminár -Nezaplatená faktúra
Prvé zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií

Pozývame Vás na VIII. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“

pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov,
Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Konferencia sa bude konať online dňa 24.11.2021 od 10:00 hod

Program konferencie

 10:00  Bc. Milan Krajniak ,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

            Úloha a ciele MPSVR SR pri kodifikovaní definície Rodinného podnikania a jeho podpory na Slovensku.

10:15  Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu     investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

           Význam a postavenie rodinného podnikania na Slovensku. 

           Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, podnety na zlepšenie.

          „Projekt podpory a udržateľného rozvoja RP na Slovensku“, návrhy a podnety  na úpravy    stávajúcej legislatívy.

10:30 MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

          Význam a postavenie rodinných fariem na Slovensku.

         Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia a podpory  rodinných fariem. Dôležitosť udržania následníctva a pôdy v rodinných farmách na Slovensku.

10:45 Ing. Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

          Definícia rodinného podniku v návrhu MPSVR SR, novely zákona o sociálnej ekonomike.

         Nadväznosti na spoločnú definíciu SAMP a AMSPaŽ ČR a nadväznosť evidencie RP, registrácie RP a registrácie sociálneho podniku.

11:00 doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD, regionálna kancelária SAMP, Cech zváračských odborníkov, rodinný podnik.

          Vzdelávanie a potreba odbornosti, v strojárskych činnostiach.

          Rodinná firma v oblasti vzdelávania zváračských odborníkov a rozvoj technických zručností rodinných podnikov.

11:15 Ing. Robert Schmidt, podpredseda krajskej zložky SŽK Trnava, rodinný podnik.

Rodinné podnikanie a remeselné činnosti, konkrétny rodinný podnik,  veľkoobchod   a maloobchod so všetkými druhmi batérií, otázky následníctva a udržanie firmy. 

11:30 Oldřich Holiš,  predseda SŽK, rodinný podnik.

Možnosti slovenských RP a medzinárodných kontaktov RP. Následníctvo a jeho príprava v rodinnej firme Slovenská rodinná pražiareň kávy Eurocoffy, s.r.o. Akadémia kávy.

         Príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce malých a rodinných podnikov.

11:45 Vystúpenia zástupcov akademickej sféry – diskusia

Prijatie komuniké, tlačová konferencia

Kliknutím sem sa zaregistrujete

Po registrácii vám zašleme link na podujatie v emaily.

Účasť v diskusii bude koordinovaným prístupom organizátora. Do diskusie sa môžete pripojiť zdvihnutím ruky

 

Účasť na konferencii je bezplatná

Tešíme sa na stretnutie