Záznam  zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021

HomeAktuality

Záznam zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021

Oznam
Vyjadrenie pre SITA
Napísali nám

VII. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“ pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komoroou sa konala online dňa 27.10.2021 od 10:00 hod.

Na konferencii vystúpili:

Bc. Milan Krajniak,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství ČR, člen SAMP

Ing. Ladislav Šutý, poradca ministraMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ing. Ondrej Mokos, regionálne kancelárie SAMP Štúrovo, zakladateľ a manažér

Ing. Ondrej Mokos ml., manažér rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA  ŠTÚROVO

Ing. Peter Balašov, Družstvo AGROKRUH Slovakia rodinná firma

Doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta

Mag. iur. Jana Matušková Brániková, MBA, člen SAMP, právnička, JUDr. Peter Šulai -Notárksy úrad Nové Zámky

JUDr. Marta Schödinger, spoločnosť AGROSCHOEDI s.r.o. a Gemavabe k.s.