Záznam  zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021

HomeAktuality

Záznam zo VII. Konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 27. 10. 2021

Stretnutie Prezídia SAMP
Pracovná zdravotná služba
Video o byrokratickom hadovi

VII. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“ pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov, Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komoroou sa konala online dňa 27.10.2021 od 10:00 hod.

Na konferencii vystúpili:

Bc. Milan Krajniak,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství ČR, člen SAMP

Ing. Ladislav Šutý, poradca ministraMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ing. Ondrej Mokos, regionálne kancelárie SAMP Štúrovo, zakladateľ a manažér

Ing. Ondrej Mokos ml., manažér rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA  ŠTÚROVO

Ing. Peter Balašov, Družstvo AGROKRUH Slovakia rodinná firma

Doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta

Mag. iur. Jana Matušková Brániková, MBA, člen SAMP, právnička, JUDr. Peter Šulai -Notárksy úrad Nové Zámky

JUDr. Marta Schödinger, spoločnosť AGROSCHOEDI s.r.o. a Gemavabe k.s.