VII. Konferencia Rodinné podnikanie na Slovenku 27.10.2021

HomeAktuality

VII. Konferencia Rodinné podnikanie na Slovenku 27.10.2021

Euler Hermes SA pobočka poisťovne z iného členského štátu
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 13. 6. 2023
Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP

Pozývame Vás na VII. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“

pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov,
Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Konferencia sa bude konať online dňa 27.10.2021 od 10:00 hod.

Program konferencie

 10:00 Bc. Milan Krajniak,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

10:10 Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu     investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

Význam a postavenie rodinného podnikania na Slovensku. 

Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, podnety na zlepšenie.

10:25 MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Význam a postavenie rodinných fariem na Slovensku.

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia rodinných fariem. 

10:40  Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství ČR, člen SAMP

Stručné predstavenie návrhu konceptu podpory rodinných fariem v ČR.

10:50  Ing. Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Definícia rodinného podniku v návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike

11:00  Ing. Ondrej Mokos, regionálne kancelárie SAMP Štúrovo, zakladateľ a manažér

rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO

Výzvy a vyhliadky do budúcnosti pre rodinné podniky na Slovensku

11:10 Ing. Ondrej Mokos ml., manažér rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA  ŠTÚROVO

Rodinné podnikanie od 1992. Predstavenie viacgeneračného rodinného podniku.

Skúsenosti a perspektívy.

11:20 Ing. Peter Balašov, Družstvo AGROKRUH Slovakia rodinná firma

Pestovanie zeleniny a rodinné podnikanie

11.30 doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta

európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Vzdelávanie v oblasti manažmentu rodinného podnikania na SPU.

11.40  Mag. iur. Jana Matušková Brániková, MBA, člen SAMP, právnička, JUDr. Peter Šulai -Notárksy úrad Nové Zámky

Právne aspekty magického trojuholníku: rodina, majetok a podnik.

11:50 JUDr. Marta Schödinger, spoločnosť AGROSCHOEDI s.r.o. a Gemavabe k.s.

Rodinné podnikanie v poľnohospodárstve v Rakúsku a na Slovensku. Podnetné osobné skúsenosti. Inšpirácia pre rodinné podniky na Slovensku.

12:00 Diskusia

Registrovať sa môžete kliknutím na link: https://teams.microsoft.com/registration/rvurpuqZfkGNILHRrLxUUg,VWiSsgwAakq8Ogx7E7vmgw,HjQ5JsIisEy-gQ672YVQaQ,mYj95tAx30qYTo1DFo05fQ,DgEXiUayNEejxIjQATmupw,oMBR57HtXEiubVWyp-q8xQ?mode=read&tenantId=a6abfbae-99ea-417e-8d20-b1d1acbc5452

Po registrácii vám zašleme link na podujatie v emaily.

Účasť v diskusii bude koordinovaným prístupom organizátora. Do diskusie sa môžete pripojiť zdvihnutím ruky

Účasť na konferencii je bezplatná