VII. Konferencia Rodinné podnikanie na Slovenku 27.10.2021

HomeAktuality

VII. Konferencia Rodinné podnikanie na Slovenku 27.10.2021

MF SR pripravilo analýzu zmien platenia DPH. Naviazať sa má na úhradu faktúr
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ, 10. 5. 2023
13-ty SNEM SAMP 28.04.2014

Pozývame Vás na VII. Konferenciu „Rodinné podnikanie na Slovensku“

pod záštitou ministra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
v spolupráci so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov,
Slovenskou živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Konferencia sa bude konať online dňa 27.10.2021 od 10:00 hod.

Program konferencie

 10:00 Bc. Milan Krajniak,  minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Postavenie Rodinných podnikov a Rodinných fariem v legislatíve SR, osobitne v oblasti sociálnej ekonomiky.

10:10 Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP, člen rady vlády SR pre export a podporu     investícií, ekonomický expert Actoris System, s.r.o.

Význam a postavenie rodinného podnikania na Slovensku. 

Výsledky prieskumu podnikateľského prostredia MSP a RP v SR, podnety na zlepšenie.

10:25 MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Význam a postavenie rodinných fariem na Slovensku.

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia rodinných fariem. 

10:40  Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, Asociace soukromého zemědělství ČR, člen SAMP

Stručné predstavenie návrhu konceptu podpory rodinných fariem v ČR.

10:50  Ing. Ladislav Šutý, poradca ministra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Definícia rodinného podniku v návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike

11:00  Ing. Ondrej Mokos, regionálne kancelárie SAMP Štúrovo, zakladateľ a manažér

rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA ŠTÚROVO

Výzvy a vyhliadky do budúcnosti pre rodinné podniky na Slovensku

11:10 Ing. Ondrej Mokos ml., manažér rodinného podniku 1. SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA  ŠTÚROVO

Rodinné podnikanie od 1992. Predstavenie viacgeneračného rodinného podniku.

Skúsenosti a perspektívy.

11:20 Ing. Peter Balašov, Družstvo AGROKRUH Slovakia rodinná firma

Pestovanie zeleniny a rodinné podnikanie

11.30 doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta

európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Vzdelávanie v oblasti manažmentu rodinného podnikania na SPU.

11.40  Mag. iur. Jana Matušková Brániková, MBA, člen SAMP, právnička, JUDr. Peter Šulai -Notárksy úrad Nové Zámky

Právne aspekty magického trojuholníku: rodina, majetok a podnik.

11:50 JUDr. Marta Schödinger, spoločnosť AGROSCHOEDI s.r.o. a Gemavabe k.s.

Rodinné podnikanie v poľnohospodárstve v Rakúsku a na Slovensku. Podnetné osobné skúsenosti. Inšpirácia pre rodinné podniky na Slovensku.

12:00 Diskusia

Registrovať sa môžete kliknutím na link: https://teams.microsoft.com/registration/rvurpuqZfkGNILHRrLxUUg,VWiSsgwAakq8Ogx7E7vmgw,HjQ5JsIisEy-gQ672YVQaQ,mYj95tAx30qYTo1DFo05fQ,DgEXiUayNEejxIjQATmupw,oMBR57HtXEiubVWyp-q8xQ?mode=read&tenantId=a6abfbae-99ea-417e-8d20-b1d1acbc5452

Po registrácii vám zašleme link na podujatie v emaily.

Účasť v diskusii bude koordinovaným prístupom organizátora. Do diskusie sa môžete pripojiť zdvihnutím ruky

Účasť na konferencii je bezplatná