HomeAktualityFórum

Reštrukturalizácia -návrhy

             

Zborník príspevkov z „Česko – Slovenskej konferencie pre rodinné podniky“, 22.09.2022
1. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 4. 4. 2023
Systém „Licencie“ Koncepčný návrh

Scan04232015_100748 Scan04232015_101030

 

 

 

 

 

 

 

Rokovanie k reštrukturalizácii 1 Rokovanie k Reštrukturalizácii 2